BTV Lammenschansdriehoek en Herinrichting Kanaalpark/Lammenschansdriehoek

De Lammenschansdriehoek is lange tijd een plek geweest waar zich voornamelijk bedrijfsactiviteiten afspeelden. Naast het wonen is het van belang dat de zittende ondernemers hun belangen terugzien in de plannen. Hiertoe heeft de BTV Lammenschansdriehoek zich al meerdere malen gemengd in het gesprek over de ontwikkeling van de Lammenschansdriehoek.

Met de omvorming naar wonen en werken bewaakt De BTV Lammenschansdriehoek de belangen van de ondernemers in dit gebied.

De actieve rol van de BTV heeft er o.a. voor gezorgd dat de retailvisie is aangepast. ( zie dossier retailvisie).

In verschillende dossiers is de voorgang en onze betrokkenheid bij de ontwikkeling van de Lammenschansdriehoek te volgen.

Onder het kopje Herinrichting Documenten hiernaast (of hieronder voor de lezers op mobiel) vindt u de chronologische volgorde van gebeurtenissen van het dossier Herinrichting Kanaalpark/lammenschansdriehoek.