BTV
Lammenschansdriehoek

Het bestuur van de BTV Lammenschansdriehoek behartigt de terrein gebonden belangen van huurders en eigenaren van niet-woningen in het gebied begrensd door de spoorlijn Leiden-Alphen aan de Rijn, de Trekvliet en het Rijn-Schiekanaal.

Nieuws

Informatieavond werkzaamheden Stierenbrug
De provincie Zuid-Holland start op 22 juli met onderhoudswerkzaamheden aan de Leiderdorpsebrug (Stierenbrug). Wilt u meer weten over de werkzaamheden, de planning, de hinder voor vaar- en wegverkeer en wat de werkzaamheden betekenen voor de bereikbaarheid van Leiden en Leiderdorp? Kom dan naar de informatieavond. U bent van harte welkom op woensdag 19 juni op een boot die afgemeerd ligt bij het brugwachtershuisje tegenover Ockenrode nummer 1 tot 12 in Leiderdorp. U hoeft zich niet aan te melden en kunt gewoon binnenlopen tussen 19.00 en 21.00 uur. Medewerkers van de provincie, gemeenten Leiden en Leiderdorp en de aannemer zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden.
...

View on Facebook

Rijk en Provincie schieten te hulp. Leiden kan sneller gaan bouwen aldus Ruud Sep van het Leidsch Dagblad, vandaag op de voorpagina. ...

View on Facebook

In de Leidse Lammenschansdriehoek moet ruim baan worden gemaakt voor de vestiging van cafés en eettentjes. Daarvoor pleit het D66-raadslid Sander van Diepen. ,,Een restaurant aan de Kanaalweg bijvoorbeeld, dat moet kunnen.’’ Bron: Leidsch Dagblad 25-05-2019 www.lammenschans-driehoek.nl/in-jonge-leidse-wijk-lammenschansdriehoek-moet-voldoende-plaats-zijn... ...

View on Facebook

De Lammenschansdriehoek

Een actieve vereniging voor alle ondernemers in dit dynamische stukje Leiden.
Meld u nu aan voor dit – gratis – lidmaatschap en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen en altijd welkom op onze (netwerk)borrels en vergaderingen.

Doelstellingen

  • bevorderen van de leefbaarheid en veiligheid op ons terrein
  • kritisch monitoren van wijzigingen van bestemmings- en herinrichtingsplannen, parkeer- en groenvoorzieningen en van bestrating en bewegwijzering rondom het bedrijventerrein
  • organiseren van netwerk- en informatiebijeenkomsten voor onze leden
  • gezamenlijke inkoop van goederen en diensten
  • samenwerken met politie, hulpdiensten, gemeente en andere overheden
  • en overige zaken die de belangen van de leden ten goede komen behartigen
Menu