BTV
Lammenschansdriehoek

Het bestuur van de BTV Lammenschansdriehoek behartigt de terrein gebonden belangen van huurders en eigenaren van niet-woningen in het gebied begrensd door de spoorlijn Leiden-Alphen aan de Rijn, de Trekvliet en het Rijn-Schiekanaal.

Nieuws

Komend weekend (1 – 4 november) zijn alle rijstroken van de N44 tussen Leiden en Den Haag in beide richtingen afgesloten. ...

View on Facebook

Weekendafsluiting A44/N44 - even in de gaten houden! ...

View on Facebook

Informatieavond werkzaamheden Kanaalpark 141, 147, 159. ...

View on Facebook

BTV LD is onderdeel van Bedrijvig Leiden en BL zit in Ondernemend Leiden. OL houdt zich bezig met de stadsbrede belangen van de Ondernemers. En hoe doet ze dat dan....Lees dat in de nieuwste IntoBusiness of via de link bit.ly/2VsYOrk ...

View on Facebook

De Lammenschansdriehoek

Een actieve vereniging voor alle ondernemers in dit dynamische stukje Leiden.
Meld u nu aan voor dit – gratis – lidmaatschap en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen en altijd welkom op onze (netwerk)borrels en vergaderingen.

Doelstellingen

  • bevorderen van de leefbaarheid en veiligheid op ons terrein
  • kritisch monitoren van wijzigingen van bestemmings- en herinrichtingsplannen, parkeer- en groenvoorzieningen en van bestrating en bewegwijzering rondom het bedrijventerrein
  • organiseren van netwerk- en informatiebijeenkomsten voor onze leden
  • gezamenlijke inkoop van goederen en diensten
  • samenwerken met politie, hulpdiensten, gemeente en andere overheden
  • en overige zaken die de belangen van de leden ten goede komen behartigen
Menu