BTV
Lammenschansdriehoek

Het bestuur van de BTV Lammenschansdriehoek behartigt de terrein gebonden belangen van huurders en eigenaren van niet-woningen in het gebied begrensd door de spoorlijn Leiden-Alphen aan de Rijn, de Trekvliet en het Rijn-Schiekanaal.

Nieuws

Plekken die nu gratis zijn, worden betaald parkeren en er is geen goed alternatief. Nu is het moment om te reageren en de petitie te tekenen; bit.ly/2NPxyA4 ...

View on Facebook

Ondernemers en inwoners maken zich ernstig zorgen over de bereikbaarheid van Leiden!
bit.ly/38gd3Gf
...

View on Facebook

Ondernemers Lammenschansweg vrezen toekomst: 'We voelen ons weggepest' Lees meer: bit.ly/2BODua5 ...

View on Facebook

Wel van plan, maar nog niet gedaan? Kan alsnog: teken de petitie nu! buff.ly/2WOYhCq

De bereikbaarheid in en om Leiden staat zwaar onder druk. Het gemeentebestuur ontwikkelt hiertegen beleid. Echter op zo’n manier, dat de kans op onwenselijke gevolgen groot is. Leiden Groen Bereikbaar zet zich in voor een stadsbreed overleg om Leiden echt groen bereikbaar te maken.
...

View on Facebook

Maak Leiden Groen Bereikbaar; teken de petitie! buff.ly/2WOYhCq

De bereikbaarheid in en om Leiden staat zwaar onder druk. Het gemeentebestuur ontwikkelt hiertegen beleid. Echter op zo’n manier, dat de kans op onwenselijke gevolgen groot is. Leiden Groen Bereikbaar zet zich in voor een stadsbreed overleg om Leiden echt groen bereikbaar te maken.
...

View on Facebook

Inspraakperiode strategie regionale bedrijventerreinen loopt af
De inspraakperiode voor de concept ruimtelijke strategie Bedrijventerreinen 2020-2030 voor de Economie071-gemeenten loopt tot en met donderdag 21 mei 2020. Eerder werd de inspraaktermijn vanwege het coronavirus verlengd, maar die verlenging loopt nu af. De regionale strategie beschrijft hoe de gemeenten in de 071-regio een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven willen behouden met voldoende en toekomstbestendige bedrijventerreinen.
Achtergrondinformatie, alle bijbehorende stukken en contactgegevens zijn te vinden op www.economie071.nl.
...

View on Facebook

Alle informatie over landelijke en lokale regelingen rondom de coronacrisis wordt verzameld op deze website buff.ly/35jJGRZ. Daarnaast kunnen ondernemers met vragen terecht bij het informatiepunt door te bellen met 14071 of via het contactformulier buff.ly/3f13gqw van de gemeente. ...

View on Facebook

Vandaag zijn de eerste resultaten van de enquête onder ondernemers bekend geworden. 437 mensen hebben de online enquête ingevuld, waarvan 7 in het Engels. We willen alle ondernemers die de enquête hebben ingevuld hartelijk danken! bit.ly/35aPrl1 ...

View on Facebook

Inspraak regionale bedrijventerreinenstrategie verlengd t/m 21 mei. bit.ly/3aDwitb ...

View on Facebook

De Lammenschansdriehoek

Een actieve vereniging voor alle ondernemers in dit dynamische stukje Leiden.
Meld u nu aan voor dit – gratis – lidmaatschap en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen en altijd welkom op onze (netwerk)borrels en vergaderingen.

Doelstellingen

  • bevorderen van de leefbaarheid en veiligheid op ons terrein
  • kritisch monitoren van wijzigingen van bestemmings- en herinrichtingsplannen, parkeer- en groenvoorzieningen en van bestrating en bewegwijzering rondom het bedrijventerrein
  • organiseren van netwerk- en informatiebijeenkomsten voor onze leden
  • gezamenlijke inkoop van goederen en diensten
  • samenwerken met politie, hulpdiensten, gemeente en andere overheden
  • en overige zaken die de belangen van de leden ten goede komen behartigen
Menu