Irene Slats-van Ommen
Secretariaat

Wanneer je contact met ons zoekt of wanneer je een vraag hebt voor het bestuur, kun je dit het best doen door een mailtje te sturen naar het secretariaat.

Hieronder tevens een aantal contactgegevens van belangrijke personen die binnen ons gebied werkzaam zijn.

Wijkagent Siem Kleinhout
0900-8844

Parkmanager Raissa Koppenol
06 57451775
raissa@parktrust.nl

Coördinator Domein Economie Gemeente Leiden
Chanella Zandvliet-Mackay
071 – 516 52 72
06 342 13 058
C.Mackey@leiden.nl

Meldingen in de openbare ruimte:
nummer 14071 van het KCC (klantcontactcentrum)
of via formulier op de website van de gemeente

Wijkvereniging Cronestein

Professorenwijk