Bedrijventerreinen Leidse regio

Bedrijventerreinen zijn van belang voor een goed functionerende economie. Bedrijven zorgen immers voor 42.500 directe banen in onze regio. Dit is een derde van de werkgelegenheid. De Leidse regio wil dan ook dat haar bedrijventerreinen goed aansluiten bij de vraag van de markt.

Diverse partijen en belanghebbenden zijn daarom gezamenlijk aan de slag gegaan met de vraag: Waaraan hebben bedrijven op korte en langere termijn behoefte en hoe kunnen we daar zo goed mogelijk op inspelen?

Projectleiding: gemeente Leiderdorp. Betrokken partners: alle gemeenten, VNO/NCW Rijnland, Leidse Koepel van Ondernemersverenigingen, Ondernemersvereniging Bio Science Park en de Katwijkse Ondernemersvereniging.

website: https://www.economie071.nl/projecten/bedrijventerreinen-leidse-regio/

BTV Lammenschansdriehoek en de bedrijventerreinen

In de De Lammenschans Driehoek waren van oorsprong veel bedrijven gevestigd. Ook is er de bekende retailstrip langs één van de hoofdtoegangen tot Leiden, de Lammenschansweg. In dit gebied is de laatste jaren veel veranderd en gebouwd. Ook in de nabije toekomst zal hier nog veel plaats gaan vinden. De Bedrijventerrein Vereniging Lammenschansdriehoek (BTV Lammenschansdriehoek) bewaakt de processen voor de ondernemers in dit gebied.

Onder het kopje Bedrijventerreinen Documenten hiernaast (of hieronder voor de lezers op mobiel) vindt u de chronologische volgorde van gebeurtenissen van het dossier bedrijventerreinen.