2017-07 Monitor Werklandschappen 2016

In december 2013 is het Beleidskader Van bedrijventerreinen naar werklandschappen Leidse regio vastgesteld. De visie hierin is: van bedrijventerrein naar werklandschap. In deze monitor bekijken we voor de Leidse werklandschappen waar we nu staan.

Het betreft: De Hallen, De Waard, Lammenschansweg, Merenwijk, Roomburg, Rooseveltstraat, Trekvliet, Tussen Rijn & Rail, Veilingterrein Westwal Leiden, Bio Science Park Leiden.  Bio Science Park is getypeerd als een high-tech werklandschap en de andere terreinen als gemengd.

Kerncijfers werklandschappen
Voordat we de werklandschappen afzonderlijk beschrijven kijken we eerst naar de belangrijkste kenmerken van de werklandschappen. Op deze manier kunnen we algemene trends op de gemengde werklandschappen ontdekken en zien we in welke opzichten de werklandschapen van elkaar verschillen of op elkaar lijken. Een belangrijk kenmerk is de oppervlakte van de verschillende gemengde werklandschappen. Er zijn drie wat grotere terreinen (De Waard, Roomburg en Rooseveltstraat) en zes wat kleinere.