Bereikbaarheid

In de komende jaren staat er heel wat te gebeuren om de bereikbaarheid van Leiden te verbeteren. Grote aanpassingen aan de winkelstrip, grootschalige nieuwbouw en de werkzaamheden aan de Europaweg en het Lammenschansplein als onderdeel van de Rijnlandroute zorgen voor spanning op de doorstroming van verkeer  en  de bereikbaarheid van Leiden.

BTV Lammenschansdriehoek en Bereikbaarheid

Plannen met een grote impact.

De plannen voor herinrichting van de Lammenschansdriehoek en de daarbij voorgenomen aanpassingen aan het wegennet en de verkeersafwikkeling kunnen een grote impact hebben op de bereikbaarheid van bedrijven, ondernemers en bewoners  van de Lammenschansdriehoek. Naast hinder en stagnatie  voor de directe omgeving kan ook de doorstroom van verkeer naar de binnenstad zorgen voor een extra belasting op dit gebied.

Voor het bestuur van de BTV Lammenschansdriehoek is actieve participatie daarom geen optie maar een ‘must’.

Om de overlast te beperken moeten alle partijen om de tafel, ondernemers, gemeente en provincie.

Bereikbaarheid is een onderdeel van de herinrichting kanaalpark /lammenschansdriehoek

Onder het kopje Bereikbaarheid Documenten hiernaast (of hieronder voor de lezers op mobiel) vindt u de chronologische volgorde van gebeurtenissen van het dossier bereikbaarheid.