Over Ons

Het bestuur van de BTV Lammenschansdriehoek behartigt de terrein gebonden belangen van huurders en eigenaren van niet-woningen in het gebied begrensd door de spoorlijn Leiden/Alphen aan de Rijn, de Trekvliet en het Rijn-Schiekanaal. Op de website van het ondernemersfonds is de indeling te vinden van alle overige bedrijventerreinen.

Het bedrijven-, winkel- en kantoorgebied binnen deze grenzen is de afgelopen jaren sterk in beweging: sloop, nieuwbouw, herbestemming. Ook lopen onderwijs, wonen en werken steeds meer door elkaar. Dit zal in de komende jaren zo blijven. Het blijft dus belangrijk dat het bestuur zich actief blijft inzetten om de belangen van de ondernemers optimaal te behartigen.  Het bestuur vergadert zeker vijf maal per jaar en organiseert tweemaal per jaar een Ledenvergadering met hapjes en drankjes.

Doelstellingen BTV Lammenschans-Driehoek

  • bevorderen van de leefbaarheid en veiligheid op ons terrein;
  • kritisch monitoren van wijzigingen van bestemmings- en herinrichtingsplannen, parkeer- en groenvoorzieningen en van bestrating en bewegwijzering rondom het bedrijventerrein;
  • op regelmatige basis contact hebben met de gemeente Leiden, het regionale orgaan en de Provincie, al dan niet via overkoepelende organen waaraan de vereniging verbonden is;
  • organiseren van netwerk- en informatiebijeenkomsten voor onze leden;
  • gezamenlijke inkoop van goederen en diensten;
  • samenwerken met politie, hulpdiensten en gemeente (o.a. tweemaal per jaar grondige check van het terrein in het kader van het KVO-B);
  • behartigen overige zaken die de belangen van de leden ten goede komen.

Over Ons