Parkmanager Raissa: de trechter tussen ondernemers en gemeentelijke instanties

Raissa werkt nu bijna twee jaar voor ParkTrust. Daarvoor werkte ze ruim 5 jaar bij een groot beveiligingsbedrijf als manager waar ze o.a. Shell in haar portefeuille had. Deze ervaring plus haar opleiding Facility Management maken haar een uiterst capabele parkmanager:

“Ik voel het direct als instanties een loopje met me nemen. Bijvoorbeeld als ik te lang op actie van handhavers van politie en gemeente moet wachten. Ik weet uit mijn verleden wanneer zij in actie zouden moeten komen. Ik neem geen genoegen met een ‘nee’ en blijf net zolang doordrammen tot ik contact heb met de juiste persoon. Daarom vindt ik het ook prettig als alle betrokken partijen meelopen bij de halfjaarlijkse KVO-schouw. Dankzij korte lijnen kunnen we dan snel tot actie overgaan. Juist nu moeten we als ondernemersvereniging laten zien dat we er wèl toe doen. En daar ga ik voor!”

“Mijn voorganger Ad heeft zich ingezet het terrein netjes, toegankelijk en veilig te krijgen en te houden, het is mijn streven dit nog eens te verbeteren. Om dit goed aan te pakken ben ik wekelijks in Leiden en maak ik zelf een rondje over het park. Sommige dingen pak ik direct zelf op en anders benader ik de instantie of de persoon die het kan oplossen.”

Wat pak je zelf op en wat bijvoorbeeld niet?
“Ik weet dat in de dode hoek achter Kanaalpark 147 flink gedeald wordt, ook overdag. Maar ik ga er niet staan posten om die dealertjes op hun scooters aan te spreken. Extra handhavers op die plek zou fijn zijn.” Verder staat Raissa haar mannetje: “Op het Kanaalpark was nogal wat gedoe met het afzetten van privé parkeerplekken waardoor men dubbel ging parkeren en er gevaarlijke situaties ontstonden voor het verkeer op de weg. Ik ga dan het gesprek aan met de gebouweigenaren en vind samen met handhaving & politie een oplossing.”

Twee keer per jaar wordt door een team bestaande uit bestuur van de BTV, de Raad, de SWO, gemeente, politie en de brandweer een schouw uitgevoerd, de KVO-schouw. KVO staat voor Keurmerk Veilig Ondernemen. In het voorjaar bij daglicht en in november in het donker. Raissa is daar uiteraard ook bij: 
“We kijken naar het terrein met een politie-oog; hoe staat het met de algemene veiligheid, zijn er beschadigingen van straat en straatmeubilair, is overal voldoende licht, zijn er brandgevaarlijke situaties of gevaarlijke verkeerssituaties door foutparkeren enz enz. Ik fotografeer de situatie en we benoemen dan meteen de juiste probleem- en taakeigenaren. Vervolgens controleer ik dan dat wat in het verslag staat ook daadwerkelijk wordt opgepakt, het is natuurlijk niet de bedoeling dat zaken ieder half jaar weer terugkomen in het verslag.”

Ook efficiënt is het vorig jaar ingevoerde rondje met Ben Honsbeek, operationeel manager beheer van de gemeente Leiden. “Eens per zes weken lopen we een rondje over de terreinen en brengen we urgente zaken die redelijk eenvoudig zijn op te lossen in kaart. Direct de dag daarop komt zijn team terug met materiaal om e.e.a. op te lossen. Denk aan losse stoeptegels, kuilen in de weg, dump afval, scheefgezakte borden enz. En sinds een jaar kunnen we hier nog de wekelijkse prikploeg tegen het zwerfvuil van Stadsparkeerplan Leiden aan toevoegen. Het terrein ziet er echt veel netter uit dan pakweg anderhalf jaar geleden.”

In december lag het maken van een strooiplan bij gladheid op je bordje. Wat heeft nu je extra aandacht? “Ik heb onlangs de plekken voor laadpalen voor elektrische auto’s in kaart gebracht. Er loopt nu een aanvraag om deze te gaan plaatsen.

Een ander actueel punt is dat het binnenkort duidelijk moet zijn wat de invloed van de invoering van betaald parkeren op de bedrijven hier is. Er komt een tegemoetkoming/subsidie van de gemeente voor de kosten die ondernemers moeten maken om hun privé parkeerterreinen af te sluiten met een slagboom, borden, hekken enz. tegen wild parkeerders. Om in aanmerking te komen voor die tegemoetkoming moet wel bewezen zijn dat er overlast is. Dus als je slim bent, breng je de huidige situatie in kaart. Maak foto’s van je terrein en tel het aantal auto’s dat er nu staat tijdens en buiten de openingstijden van je zaak.”

Dus ondernemers: meldt parkeeroverlast, gevaarlijke situaties, vernielingen, zwerfafval, enz. bij Raissa en zij pakt het direct op. “Ik ben van maandag tot en met vrijdag bereikbaar, ook voor het meedenken over ongewenste situaties en parkeerproblematiek. Telefonisch, maar liever per mail voor de dossieropbouw van de problematiek.”

Raissa Koppenol
06 57 54 17 75
raissa@parktrust.nl

Raïssa Koppenol
Parkmanager

Schouwronden Lammenschansdriehoek  2019

dinsdag 9 april 2019 | 10.00 – 11.30 |
dinsdag 8 oktober 2019 |  19.00 – 20.30 |

Menu