Lid Worden!

Wilt u actief op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in dit gebied en uitgenodigd worden op de borrels en vergaderingen die voor u worden georganiseerd? Meld u dan bij ons aan voor uw gratis lidmaatschap.

Waarom lid worden? Beslis mee over de omgeving waar u dagelijks werkt

Als huurder of vastgoedeigenaar wilt u invloed hebben op de omgeving waar u of uw medewerkers dagelijks werken. Het bedrijventerrein waar u gevestigd bent, moet veilig, schoon en goed bereikbaar zijn, maar er zijn nog meer zaken die voor gebruikers en omwonenden van belang zijn. Op al deze zaken kunt u zelf direct invloed hebben door lid te worden van de BTV Lammenschansdriehoek. Zo wordt u betrokken bij alles wat uw belangen in relatie met ons bedrijventerrein aangaan.

Bestemmingsplannen: u heeft vast kennis genomen van onze bezwaren tegen de ‘Retailvisie’ in de plaatselijke pers. Dit heeft een resultaat opgeleverd dat in de komende jaren goed bruikbaar zal zijn bij de verdere ontwikkelingen.

Bouwplannen: het terrein moet in de loop der jaren steeds meer een gemengde ‘wonen en werken’ bestemming krijgen. Dat vereist veel extra overleg over de uitvoering.

Toegankelijkheid: hoe houden we ons gebied toegankelijk, ook vanaf de buitenwegen? We hebben allemaal te maken (gehad) met de werkzaamheden aan de Kanaalwegtunnel en de voorgenomen werkzaamheden aan de Lammebrug en het Lammenschansplein.

Parkeerbeleid: na veel overleg is betaald parkeren nu realiteit, ook voor ons bedrijventerrein. Dat heeft veel consequenties. En wat worden de vervolgstappen?

Veiligheid: ieder half jaar maakt het bestuur met politie, brandweer, gemeente en ‘handhaving’ een ‘schouw’ van het bedrijventerrein en maken afspraken over maatregelen ter verbetering.

Schoonhouden: sinds begin 2015 houdt een veegploeg wekelijks ons bedrijventerrein schoon.

Contacten met bewoners: onze terreinen worden steeds meer gemengd ‘werken en wonen’. We onderhouden daarom contacten met vertegenwoordigers van bewoners en omwonenden.

WAT DOEN WE NOG MEER?
We houden leden exclusief op de hoogte via nieuwsbrieven en ‘updates’ via bijvoorbeeld Twitter en Facebook. Op deze website vindt u meer inhoud en kunt u belangrijke documentatie downloaden. We organiseren ieder half jaar een informatieve bijeenkomst. Een keer per jaar is dat gecombineerd met een ledenvergadering, waar u kunt stemmen over de bestuursaangelegenheden en de toekomstige activiteiten. En uiteraard de andere leden ontmoeten! Weten wie je buren zijn, wat ze doen (samenwerkingskansen) en zo contacten onderhouden.

Word vandaag nog lid van de BTV Lammenschansdriehoek! Het kost u helemaal niets!
U beslist dan concreet mee over de besteding van ca. € 40.000,- per jaar* voor het behartigen van uw belangen, extra onderhoud en verbeteringen op uw eigen bedrijventerrein. Laat uw stem en betrokkenheid niet verloren gaan en vul snel het aanmeldingsformulier in!

*Hoe komen we aan dat geld? U als ondernemer op dit terrein betaalt: OZB; Onroerend Zaak Belasting. Daar wordt 5,3 % bij opgeteld. Dit gaat naar het Ondernemersfonds Leiden. De gemeenteraad heeft dat indertijd zo beslist. De gemeente stelt dit geld beschikbaar aan onze bedrijventerrein- en winkelcentra-verenigingen.

Over Ons

Vergaderdata Bestuur

29 januari 2019
26 maart 2019
28 mei 2019
20 juni 2019 – Algemene Ledenvergadering
8 oktober 2019
17 december 2019

Algemene Leden Vergaderingen