Succesvolle najaarsbijeenkomst bij Van der Lelie

Zo’n 20 ondernemers waren aanwezig op de najaarsbijeenkomst van 16 november 2017 bij Gordijnenatelier Van der Lelie. Na een uitgebreide rondleiding door dit bijzondere bedrijf, werden de aanwezigen onder leiding van bestuurslid Willem-Jan Zirkzee bijgepraat over lopende en komende zaken waar de BTV zich mee bezighoudt. Afgelopen jaar heeft in het teken gestaan van het versterken van de belangen van bedrijventerreinen in Leiden, daartoe is onder andere Bedrijvig Leiden opgericht. Hierin zitten de volgende bedrijventerreinverenigingen: OV Amphoraweg, OV Boerhaave District, BTVLammenschansdriehoek, OV Roosevelt & Trekvliet /de Vliet e.o., OV Stevenshof en OV de Waard. Het complete jaarverslag leest u hier.

Bestuurswissel

Voorzitter Roel van den Berg moet om gezondheidsredenen en tot onze grote spijt aftreden. Huidige secretaris Willem-Jan Zirkzee volgt hem op. Bestuurslid Van der Lelie wordt secretaris. Penningmeester Kralt wordt herkozen en kandidaat bestuurslid van Martin van Rijn (SWO) wordt benoemd tot algemeen bestuurslid.

Rijnlandroute
Parkmanager Raissa geeft een korte toelichting op de activiteiten rondom de Rijnlandroute en de te verwachten problemen die ontstaan wanneer de Lammebrug wordt verbreed en verhoogt. Via nieuwsbrief en website zullen we de leden zoveel mogelijk op de hoogte houden van te verwachten activiteiten, problemen en oplossingen. De Rijnlandroute heeft overigens een fraaie website met praktische informatie en artist impressions van toekomstige situaties.

Gladheidsbestrijding en veegploeg
Het bestuur heeft besloten gezien de onvoorspelbare kosten en het nieuwe parkeerregime dat de huidige vorm van gladheidsbestrijding wordt geschrapt. Iets anders is de wekelijkse veegploeg; tot ieders tevredenheid houden die de terreinen vrij van zwerfvuil. Het is nu ook mogelijk deze ploeg in te zetten op eigen terrein. Bedrijven die hier belangstelling voor hebben, kunnen dit aangeven bij Parkmanager Raissa zodat zij de gezamenlijke inkoop kan managen.

De nieuwe voorzitter benadrukt tot slot van de vergadering dat het bestuur zich actief blijft inzetten om het behartigen van de ondernemersbelangen naar een hoger niveau te tillen.

Over Ons

Vergaderdata Bestuur

29 januari 2019
26 maart 2019
28 mei 2019
20 juni 2019 – Algemene Ledenvergadering
8 oktober 2019
17 december 2019

Algemene Leden Vergaderingen