Inspraakavond
Op 18 februari jl. hebben we gebruik gemaakt van de mogelijkheid in te spreken bij de Raadscommissie Werk en Inkomen. Het moge duidelijk zijn dat we met onze acties het belang onderstrepen van een (economisch) levendige Lammenschansdriehoek!

Bestuur spreekt in bij Raadscommissie

Op donderdagavond 18 februari jl. hebben enkele bestuursleden op het Stadhuis ingesproken bij de vergadering van de Raadscommissie Werk en Middelen om de mening over de retailvisie toe te lichten en de zaken die daarin staan – o.a. dat de Lammenschansweg wordt aangemerkt als weinig kansrijk – te weerleggen.

De inspraakavond is uitstekend verlopen.

De inspraak in het kort:

  • de kwalificatie ‘weinig kansrijk’ van de ‘strip’ is onzinnig, want er is geen leegstand;
  • hoe kan je de enige PDV locatie in de gemeente opofferen aan die van de omringende gemeenten, zo zet je de Leidse burgers in de kou;
  • hoe kan het zijn dat de gemeente aan de ene kant wil dat op de strip Lammenschansweg een grote Praxis en ev. een CarpetRight (van de Zoeterwoudseweg) komen en tegelijkertijd dit gebied bestempeld als ‘weinig kansrijk’;
  • er immers al een goede visie op de toekomst is, de ‘Ontwikkelstrategie’, nota bene met B&W overeengekomen eind 2012, na eerdere protesten van onze kant tegen voorgestelde bestemmingsplannen. Deze hoeft niet vernieuwd, maar worden uitgevoerd;
  • er al genoeg winkelverkoopoppervlak (WVO) is ingeleverd, door het niet doorgaan van de commerciële benedenverdiepingen van de te bouwen toren van De Raad aan de Lammenschansweg en het slopen van de Fordgarage t.b.v. het Betaplein (zeker 15.000m2);
  • de gemeente rekening moet houden met (plan)schadeclaims indien zij niet alsnog de kwalificatie ‘weinig kansrijk’ intrekt en de Lammenschansdriehoek weer in de Retailvisie opneemt;
  • Het onderdeel Retail is ‘slechts’ ca. 16.000 m2 en een kabouterlocatie in vergelijking met andere in het rapport genoemde PDV locaties.

Aan de aanwezigen is het uitgebreide juridische advies  dat het bestuur heeft laten opstellen door Mr. R.C.V. Mans te Leiden uitgereikt. Tevens het voor ons gemaakte rapport van bureau Kardol, dat de Retailvisie op essentiële onderdelen onderuit haalt. Ook is – ter opfrissing – de ‘Ontwikkelstrategie’  van eind 2012 nog eens gegeven.

Lees de complete tekst van de toespraken van voorzitter Roel van den Berg  en bestuurslid Willem-Jan Zirkzee.