Gebied BTV Lammenschansdriehoek

Voor alle bedrijven en ondernemers binnen de driehoek die in het noorden wordt begrenst door de spoorlijn Leiden-Alphen a/d Rijn, langs de oostzijde door het Rijn- en Schiekanaal en aan het westen door de Zoeterwoudseweg. Op de website van het ondernemersfonds is de indeling te vinden van alle overige bedrijventerreinen.

Over Ons

Over Ons
Bestuur

Vergaderdata Bestuur

29 januari 2019
26 maart 2019
28 mei 2019
20 juni 2019 – Algemene Ledenvergadering
8 oktober 2019
17 december 2019

Algemene Leden Vergaderingen

Verslagen leden vergaderingen

  • verslag1
  • verslag2