Het bijbouwen van 10.000 woningen staat bovenaan de verlanglijst van het Leidse college. Een ontwikkeling die nodig is om de groeiende vraag naar woningen te kunnen beantwoorden. De ondernemers- en brancheverenigingen, verenigd in Ondernemend Leiden, steunen deze ontwikkeling maar roepen de politiek op om niet door te slaan.

Voor het bouwen van die extra woningen is ruimte nodig en daarmee komt ruimte voor bedrijven in de verdrukking. De afgelopen jaren lijkt het erop dat het huidige college de woonopgave hoger op de agenda heeft staan dan de economische opgave. ‘Het creëren van banen verdient net zoveel aandacht als het bouwen van woningen’, aldus voorzitter Ondernemend Leiden Nico Tates. ‘Een woning, een baan’ zou het devies moeten zijn.

Leiden heeft een onderscheidende binnenstad, een florerend Bio Science Park, verschillende wijkwinkelcentra en een divers aanbod aan bedrijventerreinen. Tezamen zijn er 10.000 bedrijven gevestigd die werkgelegenheid bieden aan ruim 70.000 mensen. De clusters ontstaan niet vanzelf maar zijn het resultaat van decennialange investeringen in beleid en het uitdragen daarvan. Deze diversiteit heeft ons onder andere als stad de veerkracht gegeven om de enorme dreun van de coronamaatregelen voor een groot deel te incasseren. Alhoewel de bezoekerseconomie hard getroffen is zorgden het Leiden Bio Science Park, de bedrijventerreinen, kennis- en zorgsector voor stabiliteit qua werkgelegenheid. Hierdoor is de verwachting dat onze economie, met de juiste steun- en stimulerende maatregelen, relatief snel kan herstellen.

Om de veerkracht van onze economie verder te vergroten, toekomstige uitdagingen aan te gaan en kansen te verzilveren is er behoefte aan een economische agenda. Een agenda die bij voorkeur tot stand komt door een intensieve samenwerking tussen ondernemers en gemeente. Een agenda waarin de ruimte wordt gezocht om de woonopgave en de werkgelegenheidsvraagstukken te realiseren. Hierbij is het, wat Ondernemend Leiden betreft, van belang dat de ambities op het gebied van duurzaamheid en leefklimaat meegenomen worden. En hierin mag geen enkele oplossing onbespreekbaar zijn. De vraag naar ruimte is groot en daar horen alle mogelijke oplossingen bij. Vanuit Ondernemend Leiden worden voorstellen gedaan voor de economische agenda. Wanneer ondernemers en overheid vervolgens deze agenda samen opstellen maken we de meters die nodig zijn.

De komende weken gaat de koepel van ondernemers- en brancheverenigingen in gesprek met de politieke partijen over de zoektocht naar de ruimte voor bedrijven om te ontwikkelen en ruimte voor Leidenaren om prettig te wonen. Nico Tates: ‘Dat is cruciaal want een vitale stad en regio vereisen een toekomstgerichte aanpak. Als stad kunnen we het ons niet permitteren om de voorsprong die we nu nog hebben te verliezen.’

Ondernemend Leiden
Stichting Ondernemend Leiden speelt een sleutelrol in de communicatie naar de gemeente. De organisatie komt op voor de belangen van ondernemers die actief zijn in de Sleutelstad. Ondernemend Leiden is opgericht door ondernemersplatformen Leiden Bio Science Park, Centrummanagement Leiden, Bedrijvig Leiden, BV Leiden, Hoteloverleg, Business Platform Schipholweg – Schuttersveld en Ondernemersfonds Leiden. Ondernemend Leiden zet zich in om ondernemerschap te stimuleren en de stadsbrede belangen van ondernemers te borgen in zowel bestaand als nieuw gemeentelijk beleid.