De verbreding van de Europaweg en vervanging van de Lammebrug in Leiden lopen, door strengere wetgeving en hogere kosten, flinke vertraging op. Dit blijkt uit de voortgangsrapportage die de provincie Zuid-Holland over de Rijnlandroute opstelde. De toevoeging van extra rijbanen op de Europaweg en een nieuwe, bredere, Lammebrug vormen, samen met de herinrichting van het Lammenschansplein, de derde en laatste fase van de aanleg van de Rijnlandroute.

Strengere stikstofmaatregelen zorgen voor vertraging bij het uitgeven van de benodigde vergunningen. Volgens de originele planning zouden de werkzaamheden aan de Europaweg in het vierde kwartaal van 2020 moeten starten. In het recente rapport zijn de startdatum van het aanbestedingstraject (en daarmee de realisatie) van de nieuwe weg vervangen door een P.M. (Pro Memorie). Dit geeft aan dat de provincie momenteel geen aanvangsmoment kan geven. Naast de vertraging zorgden de (late) keuze voor een snelfietsroute tussen Leiden en Katwijk (19,5 miljoen euro) en inflatiecorrectie ervoor dat de kosten voor de Rijnlandroute inmiddels zo’n 50 miljoen euro hoger liggen dan bij aanvang van fase één werd gedacht.

CDA stelt vragen
CDA Leiden-raadslid Roeland Storm heeft het Leidse college vorige week een brief gestuurd waarin zijn partij verbazing uitspreekt over het feit dat de gemeenteraad via de media moest vernemen dat de aanleg van de Rijnlandroute is vertraagd. De christendemocraten willen weten óf het college op de hoogte was, welke rol zij bij de vertraging speelt en waarom de gemeenteraad niet is geïnformeerd. Ook maakt de partij zich zorgen over de verkeersveiligheid op de Europaweg (N206). De huidige situatie past niet bij de verkeersdrukte met regelmatig ongelukken en files tot gevolg, stelt de partij.

Rijnlandroute
De RijnlandRoute is een nieuwe verbinding tussen Katwijk en (via Leiden) Zoeterwoude. De weg verbindt de A44 en de A4 met elkaar via een tunnel die onder Voorschoten loopt.

De projectgroep van de Rijnlandroute verwacht binnen enkele weken met een nieuwe planning te komen. Omwonenden worden in een brief en via de website rijnlandroute.nl over de voortgang van de aanleg geïnformeerd.

Bron: Sleutelstad Robbert Beurse