Leidse bedrijventerreinen slaan de handen verder ineen. Met het samenwerkingsverband Bedrijvig Leiden gaan ondernemersverenigingen zich de komende drie jaar inzetten voor schone, veilige en toekomstbestendige bedrijventerreinen. Belangrijkste doel: meer (groene) groeiruimte.

De bedrijventerreinen in Leiden zijn goed voor ongeveer 40% van de totale werkgelegenheid in de stad. Sinds een paar jaar hebben deze terreinen zich verenigd onder de noemer Bedrijvig Leiden. Wat begon als pilot, werd tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van Ondernemend Leiden officieel bekrachtigd als een meerjarige samenwerking. “We werkten eerder op onze eigen eilandjes. Alles was versnipperd. Nu hebben we gezamenlijk de belangen geborgd. Daardoor kunnen we veel meer invloed uitoefenen op verschillende dossiers en beter anticiperen op wat er speelt. We zitten nu veel meer vooraan in het traject van het beleid dat door de gemeente gemaakt wordt”, zegt Willem-Jan Zirkzee, eigenaar van Zirkzee Wonen en Slapen en voorzitter van Bedrijvig Leiden.

Bedrijventerreinenstrategie
Een van de punten waar Bedrijvig Leiden zich de afgelopen jaren samen met de overheid voor heeft ingezet is een regionale bedrijventerreinenstrategie. Deze strategie heeft als doel om tot concrete afspraken voor de toekomst van deze bedrijventerreinen te komen. Belangrijk punt daarin is om meer ruimte te creëren om te kunnen verhuizen en groeien. De strategie geeft ook richting aan de ontwikkeling van gebieden, het vestigingsklimaat moet aantrekkelijk zijn en blijven. Het eerste concept ´Bedrijventerreinen 2020 – 2030 Ruimte voor bedrijven in de Economie071-gemeenten’, werd onlangs gepresenteerd.

Rijnlandroute
Een ander concreet voorbeeld waaruit blijkt dat samenwerking tussen de Leidse bedrijventerreinen succesvol is, is het bereikbaar houden van de stad bij de aanleg van de Rijnlandroute. Zirkzee: ´We hebben daar als Bedrijvig Leiden op de achtergrond een enorme lobby voor gehouden om de vele zandtransporten over water op gestructureerde wijze te laten plaatsvinden. Als alles apart zou worden aangevoerd, zou dat betekenen dat de stad echt op slot zou gaan, omdat bruggen tijdens de spits vaker open zouden gaan. Dat is voorkomen door de inspanningen van Bedrijvig Leiden en de bereidheid van de Universiteit waar we een tijdelijk depot voor het zand konden creëren.´

Leiden Groen Bereikbaar
De stad moet goed bereikbaar zijn. Maar de stad moet ook verder vergroenen. De gemeente heeft daarom het plan opgevat om het onaantrekkelijk te maken om met de auto naar de stad te komen door parkeertarieven te verhogen en minder parkeergelegenheid te creëren. Bedrijvig Leiden wil graag meewerken aan de verduurzaming van de stad, maar er moet wel eerst gezorgd worden voor goede alternatieven. Samen met diverse andere partijen participeert Bedrijvig Leiden daarom in Leiden Groen Bereikbaar. Om samen op zoek te gaan naar manieren om de stad op groene wijze toch bereikbaar te houden.

 

Fotobijschrift: Tijdens de Nieuwjaarsreceptie van Ondernemend Leiden tekenden de voorzitters en bestuursleden van diverse bedrijventerreinen voor de driejarige samenwerking.

De deelnemende verenigingen
Bedrijvig Leiden bestaat uit de volgende ondernemersverenigingen: Roosevelt & Trekvliet / De Vliet e.o., Amphoraweg, Lammenschansdriehoek, De Waard, Stevenshof, Boerhaavedistrict, Meerburg / Roomburg en de Merenwijk.

Ondernemend Leiden
Bedrijvig Leiden fungeert zelf als een overlegstructuur. Het samenwerkingsverband besteedt de lobby voor de verschillende dossiers uit bij Ondernemend Leiden waarmee het op bestuurlijk en uitvoerend niveau nauw samenwerkt. Ondernemend Leiden pakt de onderwerpen stadsbreed op en behartigt bij de politiek de belangen van alle ondernemers in de stad.