Afgelopen weken hebben wij de grond- en riolerings-werkzaamheden uitgevoerd en zijn we gestart met het aanbrengen van de betonelementen. Aansluitend zijn wij begonnen met het aanbrengen van de bestrating en het plaatsen van het calisthenics veld.

Helaas is er tijdens graafwerkzaamheden een vervuiling geconstateerd aan de Gamma zijde van het plein. Dit gedeelte vervuilde grond gaan wij binnenkort saneren. Dit heeft als gevolg dat het geplande tijdelijke fietspad een andere route krijgt. Onderaan dit bericht ziet u de nieuwe faseringsroute. De nieuwe fietsroute zal plaats vinden in fase 2. Dit is het groene gedeelte op de faseringstekening aan de achterzijde van deze brief. Deze werkzaamheden zijn naar verwachting op 30 november gereed. Vervolgens gaan wij starten met fase 3, 4 & 5. Deze werkzaamheden vinden voor het MBO Rijnland plaats. Wij zullen de bereikbaarheid voor de school garanderen middels kunststof loopschotten zodat het gebouw te allen tijde bereikbaar is..

Op 25-11 zijn wij gestart met de eerste werkzaamheden langs de Lammenschansweg: het verplaatsen van de in- en uitrit van de ventweg op de Lammenschansweg. Deze werkzaamheden zijn rond 2 december gereed. Voordat er gestart kan worden met deze werkzaamheden zijn er twee bomen verplant. Deze bomen krijgen een nieuwe locatie op de oude uitrit van de parallelweg Lammenschansweg. De fietsers en voetgangers hebben geen last van deze werkzaamheden. Het autoverkeer kan geen gebruik maken van de uitrit.

Door de sanering van de vervuilde grond en langere levertijden van betonelementen hebben wij helaas de planning moeten aanpassen. De verwachting is nu dat wij medio februari 2021 klaar zijn met de werkzaamheden. Zodra de opleverdatum bekend is informeren wij u hierover.

Heeft u nog vragen en/of klachten over de uitvoering van de werkzaamheden, dan kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager, de heer Rob van der Meer, via het telefoonnummer 06-16195682 (bereikbaar van 7:00 – 17:00 uur) of via het emailadres: rob@vdmbv.com

Zoals ook eerder vermeld: enige overlast kunnen wij helaas niet voorkomen. Wij vragen hiervoor uw begrip en medewerking.