Naar aanleiding van de uitbraak van het Coronavirus zijn er door het kabinet toezeggingen gedaan over uitstel van het betalen van rijksbelastingen door ondernemers. Ook lokale overheden is verzocht coulance te betrachten bij het betalen van de belastingen door ondernemers.

Inmiddels heeft een grote groep ondernemers een belastingaanslag van de BSGR ontvangen. Besloten is om hen, op verzoek, uitstel van betaling te verlenen tot 31 augustus 2020.

Wenst u als ondernemer hiervoor in aanmerking te komen, dan kunt u hiertoe een verzoek indienen via ons contactformulier www.bsgr.nl/contact en kies dan bij de onderwerpen voor ‘uitstel ondernemers’.
Om uw verzoek in behandeling te kunnen nemen, dient u in uw verzoek in ieder geval:
• de naam van uw bedrijf en
• uw subjectnummer bij de BSGR en/of aanslagnummer (zie aanslagbiljet) te vermelden.

Let op mogelijk kruist uw verzoek met een betalingsherinnering, deze laatste kunt u dan als niet verzonden beschouwen.

Toeristenbelasting
De voorlopige aanslag toeristenbelasting 2020 wordt niet eerder dan eind augustus opgelegd.