In Leiden wordt hard gewerkt aan een Leidse aanpak om de stadslogistiek schoner, slimmer en anders te organiseren, onder meer naar aanleiding van het ondertekenen van de Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek op 8 maart j.l. Hierin beloven wij ook in Leiden in 2025 een zero emissie zone in werking te laten treden.

In navolging op de geslaagde werkbijeenkomst ‘Duurzame stadslogistiek’ in september met de betrokken brancheorganisaties, organiseren we op 27 november a.s. weer een bijeenkomst. Dit maal om de ondernemers in de stad te informeren en het gesprek aan te gaan over de kansen van Zero Emissie Stadslogistiek.

Het globale programma voor deze avond is als volgt:

18.00 – 18.30 Inloop met soep en broodjes
18.45 – 19.30 uitleg milieuzone en ZES en goede lokale voorbeelden
19.45 – 20.15 thema-discussie in groepen om inbreng op te halen
20.15 – 20.30 terugkoppeling en uitleg vervolg

De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 27 november van 18.00 – 20.30 uur bij PLNT, Langegracht 70 te Leiden.

Graag willen we, o.a. met het oog op de catering, u vragen zich voor vrijdag 22 november aan te melden voor de bijeenkomst. Dit kan door te mailen naar m.nauta@leiden.nl.