De Provincie Zuid-Holland heeft middels een brief de vereniging geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de N206 Europaweg-Lammenschansplein. De stand van zaken en de geplande vervolgsessie worden hieronder toegelicht.

Bereikbaarheidsscenario’s en uitvoeringsontwerp
Op dit moment werken we samen met de gemeenten Leiden en Voorschoten aan verschillende
scenario’s voor de uitvoering van de werk. Voor de uitwerking daarvan hebben we meer tijd nodig
dan voorzien; hierdoor schuift ook het doorrekenen van de haalbaarheid van deze scenario’s op.
Daarnaast zijn we bezig met verwerken van de eisen die de gemeente Leiden en andere
overheden aan het uitvoeringsontwerp stellen en de aandachtspunten die we vanuit de omgeving
hebben meegekregen. Een en ander heeft ertoe geleid dat besloten is om het overleg met de
bestuurders van betrokken overheden te verplaatsen naar begin volgend jaar. Dit betekent dat we
ook de vervolgsessie met u doorschuiven naar een later moment.

Stadsentree en inpassing
Naast alle technische zaken wordt ook gewerkt aan een goede inpassing van de Europaweg en
het Lammenschansplein in de omgeving. We onderzoeken hoe we het Lammenschansplein op
een zodanige wijze kunnen inrichten dat het plein straks voor verschillende doelgroepen
aantrekkelijk wordt. Kortom: een stadsentree met goed ingepaste wandel- en fietspaden, een
groene aankleding en verblijfsmogelijkheden zoals bankjes.

 

Eerste voorbereidende werkzaamheden
Vooruitlopend op de uitvoering van het project bereiden we de boring van mantelbuizen voor, dit
in verband met de verlegging van een groot aantal kabels en leidingen. Op deze manier effenen
we het pad voor de aannemer die daardoor straks minder tijd nodig heeft. De start van deze
werkzaamheden staat gepland voor het tweede kwartaal van 2020.

Meer informatie
Na de bestuurlijke behandeling van de stukken voor de RijnlandRoute zullen we snel het initiatief
nemen om een nieuwe bijeenkomst in te plannen, naar verwachting begin 2020.
Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen hebben, neem dan gerust contact op met dhr. M.
(Martin) Hogeboom via E: mgj.hogeboom@pzh.nl / M: 06 57593651.
Voor meer informatie over de RijnlandRoute kijk op www.rijnlandroute.nl en abonneer u op onze
nieuwsalerts via www.rijnlandroute.nl.