Vandaag zijn de eerste resultaten van de enquête onder ondernemers bekend geworden. 437 mensen hebben de online enquête ingevuld, waarvan 7 in het Engels. We willen alle ondernemers die de enquête hebben ingevuld hartelijk danken!

Het doel van de enquête is in kaart te brengen wat de gevolgen van de coronacrisis zijn voor ondernemers en of zij uit de voeten kunnen met de informatie op het online ondernemersplatform over de huidige regelingen.

Een deel van de ondernemers geeft aan dat ze het lastig vinden te bepalen voor welke regelingen zij specifiek in aanmerking komen. Op het coronaloket van de Kamer van Koophandel kan iedere ondernemer – groot of klein – een simpele check doen om te kijken welke maatregelen voor hem van toepassingen zijn.

De komende twee weken verwerken we de resultaten en gaan we aan de slag met de uitkomsten. Via de coronawebpagina houden we u op de hoogte.