In opdracht van de gemeente Leiden voert Aannemingsbedrijf Van der Meer werkzaamheden uit binnen het project ‘’Realiseren Bètaplein fase 2’’ , het vervolg op Bètaplein Fase 1, in de Lammenschansdriehoek.Werkzaamheden.

De verwachting is dat zij vanaf 21 september 2020 met de werkzaamheden beginnen en dat dit ongeveer 12 weken duurt. De werkzaamheden bestaan uit het verwijderen van de oude bestrating, grondwerk, het aanbrengen van nieuwe bestrating, het aanbrengen van groenvoorzieningen en een calisthenicsveldje.

Fasering
De eerste fase waar zij het binnenterrein aanpakken duurt ca. 6, waarbij voetgangers en fietsers de huidige route via het bestaande fietspad blijven volgen over het Bètaplein. In de tweede fase zetten zij in ca. 4 weken tijd de fietsstroom om naar de zijde van de Gamma over de nieuwe pleinverharding. De derde en tevens laatste fase duurt ca. 2 weken en daarin voltooien zij de zone langs de Lammenschansweg.

Overlast
Enige overlast is helaas niet te vermijden. Om de overlast zoveel mogelijk te beperken en de veiligheid te bewaken wordt ter plaatse van de werkzaamheden het verkeer omgeleid en worden maatregelen genomen om de werkzaamheden af te schermen. De woningen, bedrijven en school blijven tijdens de werkzaamheden altijd toegankelijk.

Veiligheid
Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. doet er alles aan om de veiligheid tijdens de werkzaamheden te garanderen. Toch blijven werkterreinen gevaarlijke plaatsen. Het is verstandig om met name kinderen hierop te wijzen.

Meer informatie
Op maandag 21 september is er om 16:00 uur een klein informatiemoment op het Bètaplein, waar een toelichting wordt gegeven over de fasering van de werkzaamheden en de inrichting van het plein.