De bereikbaarheid van Leiden staat onder druk. Het gemeentebestuur ontwikkelt hiertegen beleid met haar onlangs gepresenteerde Mobiliteitsnota en Parkeervisie. Het college houdt in dit plan onvoldoende rekening met de economische vitaliteit van de stad. Zo worden er hoge parkeertarieven gerekend, zonder dat er een goed alternatief geboden wordt. Leiden Groen Bereikbaar is daarom een petitie gestart.

De gepresenteerde Mobiliteitsnota 2020-2030 en de Parkeervisie moeten op een aantal punten worden aangepast vindt Leiden Groen Bereikbaar*. Het plan schaadt de economische vitaliteit van Leiden en er wordt te weinig bereikt als het gaat om milieuwinst. Daarin zijn een aantal punten zeer verontrustend voor zowel bewoners als bedrijven.

Parkeertarieven
Autogebruik wordt ontmoedigd. De plannen voor het opheffen van parkeerplaatsen, het uitbreiden van parkeerzones en het verhogen van de parkeertarieven liggen al klaar. “Bewoners van de stad komen daardoor in de knel. Zolang zij geen duidelijke alternatieven hebben, zullen zij nog steeds gebruik moeten maken van de auto. Daarom moet de volgorde andersom: eerst de alternatieven realiseren – dan het parkeerbeleid aanpassen”, zegt manager Stadsbreed Erwin Roodhart, namens Leiden Groen Bereikbaar.

Bedrijven lijden schade doordat zij slecht bereikbaar zijn. Ze verliezen klanten omdat zij kiezen voor bedrijven in andere steden. Met als gevolg dat er geen milieuwinst wordt bereikt, maar dat er wel sprake is van economische schade. Roodhart: “Sommige bedrijven worden gedwongen om grote bedragen aan parkeergeld voor hun personeel te betalen. Dat kan ondernemers uiteindelijk de das om doen.”

Corona

Veel ondernemers staat het water sowieso al aan de lippen. Er is niet veel nodig of zij zijn gedwongen om hun bedrijf te staken. Een verhoging van parkeergelden zal de laatste druppel zijn. Hetzelfde geldt voor het verwijderen van parkeerplaatsen zonder dat het bedrijf op een andere manier comfortabel voor klanten bereikbaar is.

Leiden Groen Bereikbaar roept het gemeentebestuur daarom op om beleid te ontwikkelen waardoor Leiden werkelijk groen bereikbaar wordt. Dit kan gerealiseerd worden door een juiste volgorde te hanteren. Zo moeten er eerst alternatieven zijn voor autogebruik, voordat autogebruik ontmoedigd wordt, door beperkte toegang en hoge parkeertarieven. “Alleen door de logische volgorde te hanteren, bereiken we dat Leiden in plaats van vals autoluw werkelijk groen bereikbaar wordt”, aldus Roodhart.

Alternatief plan
Om het gemeentebestuur hierin een handje te helpen, heeft Leiden Groen Bereikbaar een kaart ontwikkeld waarin mogelijke alternatieven getoond worden. Alternatieven voor het personenvervoer en alternatieven voor de leveranciers om zo het vervuilende verkeer uit de stad te houden(zie kaart in de bijlage). Voor bezoekers en medewerkers geldt dat zij hun auto aan de rand van de stad kunnen parkeren op een van de transferia om van daaruit met duurzaam vervoer, zoals elektrische busjes of fietsen, naar de stad kunnen. Bewoners kunnen hun auto kwijt in een van de parkeergarages aan de randen van het centrum. Leveranciers kunnen eveneens gebruik maken van de transferia aan de rand van de stad. Op deze ‘hubs’ worden goederen overgezet op kleiner en elektrisch vervoer om van daaruit de stad in te rijden.

Convenant
Het gemeentebestuur moet openstaan voor dergelijke praktische inbreng vanuit de samenleving, zo stelt Leiden Groen Bereikbaar. Het Stadsparkeerplan is een voorbeeld van een onmisbaar particulier initiatief, waardoor de concurrentiepositie van Leiden verbeterde. Dit succes is herhaalbaar. Een convenant tussen overheid, bewoners- en bedrijvenorganisaties zorgt voor een breed draagvlak en zal zo de inspanningen voor de stad structureren en versnellen.

 

PETITIE