Om in de toekomst voldoende ruimte voor bedrijven op bedrijventerreinen te garanderen, maakten zes gemeenten en het bedrijfsleven uit de as Leiden-Katwijk nieuwe afspraken. Op woensdag 14 maart ondertekenden zij het convenant Ruimte voor bedrijven 2018 - 2022. Deze regionale overeenkomst vervangt het convenant dat de gemeente Leiden in 2016 met het bedrijfsleven afsloot.

image002 3

Alle partijen* ondersteunen dat bedrijventerreinen elkaar nodig hebben voor een sterke regionale economie. In de Leidse regio zorgen bedrijventerreinen voor 42.500 banen en voor circa 10.000 indirecte banen. Het verdienvermogen van de bedrijventerreinen in de stedelijke aAs Leiden-Katwijk is jaarlijks zo’n 5 miljard euro. Willem-Jan Zirkzee, voorzitter van Bedrijvig Leiden: “Deze cijfers onderstrepen nog eens dat we trots moeten zijn op onze bedrijventerreinen en de aanwezige bedrijven moeten koesteren.” 

Ruimtebehoefte 
Aan het convenant ligt een onderzoek naar de match tussen vraag en aanbod van bedrijventerreinen ten grondslag. Dit onderzoek wijst uit dat er tot en met 2030 een totale ruimtevraag van 31 tot 43 hectare in de stedelijke as Leiden-Katwijk bestaat. Dit is inclusief de zogeheten – op dit moment bekende - vervangingsvraag: compensatie van hectares die verloren gaan door transformaties van bedrijventerrein naar andere functies zoals woningbouw.

Convenant
Met het convenant komen de partijen overeen dat de beschikbare ruimte voor bedrijven in alle milieucategorieën op bedrijventerreinen niet mag afnemen. Bij transformatie van bedrijventerrein naar een andere functie compenseert de Leidse regio deze ruimte binnen haar grondgebied. Het convenant kwam tot stand onder de vlag van het economisch samenwerkingsverband Economie071. Het volledige convenant is hier te lezen. 

Regionale strategie
Vervolg op het convenant is een regionale bedrijventerreinenstrategie die gemeenten en vertegenwoordigers van ondernemersorganisaties nu gaan opstellen. Deze heeft een looptijd tot en met 2030 en moet duidelijk maken hoe de Leidse regio in de ruimtevraag gaat voorzien en met de bedrijventerreinen omgaat. Ook andere ruimtevraagstukken zoals de woningbehoefte, energietransitie en groen worden daarin meegenomen.De strategie moet in het najaar van 2018 klaar zijn, waarna besluitvorming in de gemeenteraden volgt. 

*) Ondertekenaars zijn: de gemeenten Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude, Bedrijfsleven Rijnland, Ondernemend Leiden, Bedrijvig Leiden, VNO-NCW West, kring Rijnland, Katwijkse Ondernemersvereniging, Koepel Leidse regio.

Recent Blog

 • Sleeping Beauty

  Dat onze BTV onderwerp is van een masterscriptie maakt wel een beetje trots. Student Planologie Tijmen Polman onderzocht de consequenties van de herontwikkeling van bedrijfsterreinen. De Lammenschansdriehoek is een mooi schoolvoorbeeld voor zijn onderzoek. 

  Lees meer...

Actuele agenda

 • 15 en 22 juni weekendafsluiting N11

  In de weekenden van 15-17 juni en 22-24 juni sluit Rijkswaterstaat de N11 in beide richtingen af. Er is een verkeersplan opgesteld en het verkeer wordt zoveel mogelijk omgeleid via de A4. 

   
 • 10 april: Ondernemersdag071

  De gezamenlijke ondernemersverenigingen in de Leidse regio organiseren op dinsdagmiddag 10 april de zesde editie van Ondernemersdag071

   
 • 30 mei: Ondernemersborrel Leiden

  Kennismaken met het nieuwe college kan op Woensdag 30 mei tijdens de Ondernemersborrel in de Stadsgehoorzaal (aanvang 17.30 uur). 

Lid worden

Wilt u actief op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in dit gebied en uitgenodigd worden op de borrels en vergaderingen die voor u worden georganiseerd? Meld u dan bij ons aan voor uw gratis lidmaatschap.

 

Aanmelden als lid