Ondernemers die door de coronacrisis worden geraakt, kunnen zich vanaf maandag bij het UWV melden. Het kabinet zal, afhankelijk van hoeveel minder omzet bedrijven draaien, een deel van het loon van hun personeel overnemen.

Minister Koolmees (Sociale Zaken) kondigde maandag het nieuwe noodloket voor bedrijven aan. Dat dient ter vervanging van de eerdere regeling van werktijdverkorting, waar zich al tienduizenden ondernemers hadden gemeld. De aanloop was door de coronacrisis zo groot dat het ministerie een nieuwe, simpelere regeling op moest zetten.

Dus komt Koolmees nu met een ’uitzonderlijke en forse maatregel’, zegt hij zelf: „Veel ondernemers en werknemers gaan een moeilijke periode door. We zetten alles op alles om zo veel mogelijk werkgelegenheid te behouden.”

Met terugwerkende kracht
Daarom komt het kabinet nu met de zogeheten Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid. Daar kunnen bedrijven zich melden als hun omzet door de virusuitbraak drie maanden met meer dan 20 procent is gedaald. Dat gaat met terugwerkende kracht tot 1 maart, de aanvraag kan voor drie maanden ingediend worden. De nog niet behandelde aanvragen van bedrijven voor de oude regeling, worden automatisch in het nieuwe systeem meegenomen. Aanvragen kan tot 31 mei.

Afhankelijk van hoe hard die omzetdaling is, neemt de overheid de loonkosten over. Wie 100 procent minder geld binnenhaalt, krijgt 90 procent van de loonkosten vergoed, bij 50 procent minder omzet wordt de tegemoetkoming in het loon 45 procent. Het UWV wil twee tot vier weken na de aanvraag 80 procent van de verwachte compensatie alvast als voorschot uitkeren. „Maar we hopen dat het sneller kan”, zegt Koolmees.

De minister riep mensen wiens loon nu overgenomen wordt, zelf ook bijvoorbeeld ’de muziekschool, sportschool en schoonmaker’ te blijven betalen. Zo moet de maatregel helpen om de economie ook verder te stutten.

Werkgeverslasten gecompenseerd
Bovenop de compensatie komt een opslag van 30 procent voor werkgeverslasten zoals de opbouw van het vakantiegeld, pensioen en de werkgeverspremies. Het kabinet compenseert maximaal 9538 euro per maand. Daar valt bijna 99 procent van de werknemers onder. „De verantwoordelijkheid van de overheid gaat tot een bepaald inkomensniveau”, zegt Koolmees.

Werkgevers moeten met de compensatie het volledige loon van hun personeel uit blijven betalen. De compensatie is ook voor flexwerkers en mensen met een nulurencontract. Tijdens de compensatieperiode mogen bedrijven geen mensen ontslaan om bedrijfseconomische redenen.

De maatregel is onderdeel van het economische steunpakket dat de ministeries van Economische Zaken, Financiën en Sociale Zaken de afgelopen weken in elkaar hebben gezet. Daarin zitten ook bijstand voor getroffen zelfstandigen, uitstel van belastingbetalingen en een bedrag van 4000 euro voor sommige ondernemers.

Bron: Telegraaf
https://www.telegraaf.nl/nieuws/582567250/minister-koolmees-tot-negentig-procent-lonen-ondernemers-vergoed