De Leidse gemeenteraad stemt volgende week in met de plannen van het college van burgemeester en wethouders voor een viertal met elkaar verknoopte plannen. Het gaat om het herinrichten van Sportpark de Mors, de komst van een tweede milieustraat in de Stevenshof en de realisatie van een bedrijventerrein langs de Vliet op de plek waar nu nog onder andere het LCKV, de Leiden Roadrunners en Jeugddorp Leiden hun onderkomens hebben.

Dat er een bedrijventerrein komt langs de Vliet, stuit op weinig weerstand bij de verschillende politieke partijen. Wel verbindt een ruime raadsmeerderheid aan de komst van de terrein voor bedrijven in de zwaardere milieu categorie dat er vervangende ruimte wordt aangeboden aan de drie hierboven genoemde organisaties.

De tien andere clubs die op het terrein hun onderkomen hebben in de zeven gebouwen die gesloopt moeten worden, moeten zelf op zoek naar een nieuwe stek. Het gaat daarbij om een drietal motorclubs, de Leidse Postduiven Club, de Kynologenvereniging Rijnland en de hondenscholen Dogstart en Kringgroep Sleutelstad. Dat zijn allemaal gewone huurders van wie het contract niet verlengd wordt. De gemeente heeft geen wettelijke plicht om ze een andere plek aan te bieden. Dat geldt overigens ook voor de Leiden Roadrunners Club, LCKV Jeugdvakanties en Jeugddorp, maar omdat de gemeente hun maatschappelijk belang groot acht, wordt voor hen wel een oplossing gezocht.

Zoektocht
Voor die alternatieve onderkomens is de gemeente ook al aan het onderzoeken waar dat zou kunnen. Er wordt gekeken naar een andere plek in de Vlietzone, maar ook sportpark De Mors en de Kikkerpolder zijn in beeld. Voor Jeugddorp zelf lijkt de gemeente aan te sturen op een plek in Sportpark de Mors, maar daar blijft na de herinrichting mogelijk ook nog ruimte over voor een of meer andere clubs die moeten verkassen.

Vlietzone
Een deel van het nieuwe bedrijventerrein langs de Voorschotenweg is ook al ingevuld. De gemeente verplaatst de werf die nu nog aan de Admiraal Banckertweg is gevestigd er naartoe. Datzelfde geldt voor de gemeentewerf in de Stevenshof. De bestaande gebouwen zijn verouderd en één nieuwe plek biedt veel voordelen. Zo kan de gemeente straks met de ongeveer helft minder ruimte toe en wordt de nieuwbouw duurzaam. De huidige panden verduurzamen zou enorme investeringen vergen. Bijkomend voordeel is dat op bedrijventerrein De Waard veel ruimte vrij komt voor andere bedrijven.

Schouls
In de Lammenschansdriehoek wordt de afgelopen jaren flink gebouwd. Ook voor het laatste gedeelde zijn nu concrete plannen. Daar komt het project Hof36 van de grond. Het voorziet in de bouw van 444 woningen in vijf torens. Omdat voor dat deel van de Lammenschansdriehoek de bestemming nu nog voorziet in bedrijfsactiviteiten in de zwaardere categorie, moet dat later dit jaar worden veranderd in wonen. De gemeente is verplicht om de verdwijnende meters bedrijvenbestemming te compenseren en dat gebeurt dus in de Vlietzone.

Daar zou in de ogen van het college dan ook het enige bedrijf heen kunnen verhuizen dat in de Lammenschansdriehoek daadwerkelijk gebruik maakt van de vergunning in de zware categorie drie bedrijvigheid. Dat is aannemingsbedrijf Schouls dat al ruim negentig jaar in het gebied is gevestigd. De grond van Schouls is inmiddels verkocht aan de Ten Brinke Group die druk is met woningbouwplannen voor die locatie. Schouls zelf verhuist vrijwel zeker naar Koudekerk aan de Rijn en niet naar de Vlietzone. Het bedrijf wil dat nog niet bevestigen, omdat dat nog niet helemaal rond is. Dat Schouls uit Leiden vertrekt vindt bijvoorbeeld CDA-voorman Joost Bleijie zonde. Wethouder Yvonne van Delft vindt dat bedrijven zelf heel goed kunnen bepalen waar ze zich vestigen. “Andersom komt ook vaak voor. Dan komen bedrijven juist naar Leiden.”

Milieustraat
Op de locatie van de gemeentewerf aan de Kenauweg, naast het dierenasiel, komt een duurzaamheidsplein zoals de gemeente het noemt. “Zullen we dat om te beginnen gewoon de tweede milieustraat gaan noemen”, stelde fractievoorzitter Pieter Krol van de ChristenUnie donderdagavond voor toen de commissie Werk en Middelen zich inhoudelijk over het voorstel boog. “Dan weet de stad tenminste ook waar we het over hebben.” Zijn partij dient volgende week in de raad een voorstel in voor het herhuisvesten van een aantal clubs die nu nog op het Jeugddorp-terrein zitten. Dat wordt breed gesteund. “U stuurt ons op pad met een stevige verplichting”, verwoorde wethouder Dirkse de gevoelens die in de raad leven.

Tien miljoen
Het raadsvoorstel dat het college aan de raad voorlegt, gaat voor een belangrijk deel over de herinrichting van Sportpark de Mors. Daarbij is gekeken naar meerdere oplossingen. Het ultieme plan wordt echter niet overwogen. Dat zou veel meer mogelijk maken, maar ook meer dan tien miljoen euro kosten en gepaard gaan met het slopen van clubgebouwen, het verleggen van sloten en fietspaden en het kappen van bomen.

Het college houdt zich dus in en beperkt zich tot een kleinschalige herinrichting en uitbreiding. De steenwisselplaats op de hoek van de Haagse Schouwweg en de Hoge Morsweg wordt verplaatst naar de nieuwe milieustraat en de grond die daardoor vrijkomt wordt bij het sportpark getrokken. “In volgende bestuursperiodes kan vervolgens een volgende fase tot uitvoering komen”, zo staat in het voorstel.

3 Octoberhal
In de huidige plannen wordt de 3 Octoberhal gesloopt. Toch houdt het college de deur op een heel klein kiertje om de sporthal te laten staan. En Daar stak CDA-fractievoorzitter Joost Bleijie meteen zijn voet tussen. “De hal zou gesloopt worden, tenzij er een nieuwe gebruiker voor zou zijn. Nou, die is er. Gymsport Leiden.” Ook de PvdA voelt wel voor het behoud van de 3 Octoberhal en dat geldt voor meer partijen. Leiden Participeert wil dat bijvoorbeeld ook graag, maar het komt niet in de buurt van een meerderheid.

Sportwethouder Dirkse hoopt dat dat zo blijft, want de wethouder zit niet te wachten op het behoud van de zwaar verouderde hal. “Die is energetisch een drama. Er zal heel fors in geïnvesteerd moeten worden om dat op orde te brengen. Bovendien creëert u een exploitatieprobleem voor het Indoor Sportcentrum dat we nu bouwen aan de Boshuizerkade”, zo  hield hij de commissieleden niet voor het eerst voor.

Plastic
Eén partij is mordicus tegen de plannen. Niet per se tegen alle aspecten, maar een ding weegt zo zwaar voor de Partij voor de Dieren dat raadslid Lianne Raat nu al aankondigde dat haar fractie volgende week in de gemeenteraad tegen het voorstel zal stemmen; en dat is plastic. “We maken ernstig bezwaar tegen het vervangen van natuurvelden voor kunstgras.” Ook voor de plastic ondergrond bij de plekken die de gemeente wil aanleggen in Sportpark de Mors voor ongebonden sporters heeft Raat gaan goed woord over. “We moeten stoppen met plastic in de grond te stoppen.” Maarten Kersten van de Partij Sleutelstad vindt dat nou juist een heel goed idee. “Bovendien gaat het om hybride gras en dat is iets heel anders dan kunstgras.”

Kenauweg
Een laatste punt waar de raadsleden zich zorgen over maken zijn de opgeworpen bezwaren door de Wijkraad Stevenshof over de verkeersafwikkeling bij de nieuwe milieustraat die de gemeente wil aanleggen op het terrein van de gemeentewerf in de Stevenshof. Bewoners maken zich grote zorgen over de toename van het verkeer als naast het dierenasiel een ‘duurzaamheidsplein’ zoals de gemeente het noemt, komt.

Wethouder Yvonne van Delft beloofde dat er nog volop onderzoek naar verkeersstromen gedaan gaat worden voordat de transformatie van werf naar duurzaamheidsplein gestalte krijgt. Dat duurt sowieso nog jaren, want eerst moet het bedrijventerrein in de Vlietzone er zijn, inclusief de nieuwbouw voor de nieuwe gemeentewerf. “En als daar uit komt dat de verkeerssituatie aangepast moet worden, dan doen we dat natuurlijk”, beloofde Van delft die ook nog toezegde dat de uiterste consequentie zou kunnen zijn dat dat deel van het plan niet doorgaan als het niet mogelijk blijkt te zijn om afdoende maatregelen te nemen.

Bron: Sleutelstad | Chris de Waard