Veel treinreizigers komen op de fiets naar station Leiden Lammenschans. Om het stallen van de fiets makkelijker en overzichtelijker te maken, breidt ProRail samen met gemeente Leiden en provincie Zuid-Holland het aantal fietsparkeerplekken flink uit naar bijna 1500.

Hoog fietsgebruik
Het fietsgebruik in Leiden is hoger dan gemiddeld in Nederland én neemt toe. Bij station Leiden Lammenschans is het succes van het fietsgebruik zeer zichtbaar. Vaak zijn alle plekken bezet, voornamelijk op werkdagen. Fietsen staan hierdoor soms op plaatsen die daar niet voor zijn bedoeld en blokkeren de toegang tot het station. Ook zorgen de lukraak geparkeerde fietsen voor een rommelige aanblik van de stationsomgeving. Daar komt dus verandering in!


Gebruikers gaven input voor ontwerp

Voor het ontwerp van de fietsenstalling hebben gebruikers hun input gegeven via  doemee.leiden.nl. Hier konden zij hun ideeën en voorkeuren aangeven over de aankleding van het plein en de beplanting in de groenstroken. Het resultaat is een ontwerp wat rekening houdt met de status van beschermd stadsgezicht en de structuur van het oorspronkelijke gebied.

Op basis van de looproutes van reizigers en bewoners, komen twee helder vormgegeven cirkels op het plein. De fietsenrekken komen binnen deze cirkels.

Verbeteren toegankelijkheid
ProRail wil dat iedereen zelfstandig met de trein kan reizen. Ook mensen met een functiebeperking. Daarom werken we op Leiden Lammenschans aan een treinreis zonder obstakels. De huidige hellingbaan is te steil, dus realiseren we hier een compleet nieuwe. Daarnaast vernieuwen en verplaatsen we de trap naar het perron in dezelfde richting. De werkzaamheden hiervoor starten in de zomer van 2021.