19.7% van de werkgelegenheid in het 071-gebied is acuut stilgevallen. Sectoren als horeca, detailhandel en cultuur worden hard geraakt. Die 19.7% gaat niet zomaar op gang komen zodra de maatregelen vanuit de overheid zijn opgeheven. Het slot gaat maar langzaam van deze sectoren af als de maatregelen worden versoepeld. Nog eens 28% van de werkgelegenheid gaat vooral in de nasleep van de crisis last krijgen, omdat ketens van toeleveranciers verstoord zijn (zoals in de industrie) of omdat voorbereiding en besluitvorming vertraagd zijn (zoals in de bouw). De overige 52% van de werkgelegenheid is economische meer weerbaar, waaronder het grote gezondheids- en life sciencescluster.

Dit blijkt uit een eerste onderzoek naar de economische effecten van de coronacrisis voor regio Leiden. Deze analyse is uitgevoerd door bureau Blaauwberg, in opdracht van het samenwerkingsverband Economie071. Op grond van buitenlandse en historische ervaringen, verwachten de onderzoekers dat de crisis een lange nasleep krijgt. Hoewel later dit voorjaar kleinschalige economische activiteiten naar verwachting weer mogelijk worden, zullen grote menigtes en internationale evenementen wellicht tot ver in 2021 uitblijven. De onderzoekers verwachten dat het voor de ‘ontmoetingsindustrie’ van horeca, cultuur en toerisme lang zal duren voor de situatie weer normaal wordt. Om de schade voor ‘leisure & hospitality’ te beperken zou het in dat geval verstandig zijn om in te gaan zetten op overzichtelijke en controleerbare aantallen bezoekers.

Om de schade te beperken voor de 30% van de werkgelegenheid die met name na het opheffen van de beperkende maatregelen rondom het coronavirus kwetsbaar zijn, adviseren de onderzoekers om het gewone werk zo goed en kwaad als dat gaat te blijven voortzetten. Dat wil zeggen: leverantieketens in stand houden en plannen blijven maken.

De onderzoekers komen over enkele weken met een vervolg-analyse voor regio Leiden. Het gaat dan om de gemeenten Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude. Met de analyse wil Economie071 de stand van zaken voor de Leidse regio inzichtelijk maken, deze kennis delen en zo de discussie op regionale schaal faciliteren. Hierbij wordt ook gekeken naar de inzichten voor de Duin- en Bollenstreek. Bureau Blaauwberg maakte ook voor die regio in opdracht van de Economic Board Duin- en Bollenstreek een analyse.

Reageren op de inzichten voor de Leidse regio kan via www.forum071.nl.

Rapport: Economische gevolgen Coronacrisis voor de Regio 071