Het gaat de verkeerde kant op met de voorbereidingen van een nieuwe parkeervisie, vreest Ondernemend Leiden (OL). De gemeente focust volgens dat samenwerkingsverband te zeer op het de stad uitwerken van auto’s door alles lastiger en duurder te maken, zonder rekening te houden met de vraag waar mensen dan wel kunnen parkeren. Dat zou juist andersom moeten, stelt OL-manager ’stadsbreed’ Erwin Roodhart.

De gemeente laat een buitenkansje liggen, denkt Roodhart. Behalve aan een parkeervisie, werkt Leiden ook aan een mobiliteitsvisie, wordt de ’Green Deal Zero Emission Stadslogistiek’ uitgewerkt, staat de bouw van achtduizend woningen in de planning en moet de openbaarvervoersconcessie binnenkort worden vernieuwd. Dat schreeuwt om een alomvattende langetermijnvisie, vindt Roodhart. Maar bovenal moet Leiden geen oude schoenen weggooien voordat het nieuwe heeft.

Kiezen
,,Sinds januari praten wij en anderen met de gemeente over de parkeervisie. En we merken dat vooral aan twee knoppen gedraaid wordt: parkeren duurder maken en het betaald-parkerengebied uitbreiden. Ze willen een stok om mensen de auto uit te krijgen. Wij vragen echt niet om pro-autobeleid, maar hier geloven wij niet in.’’

Tenminste, niet zolang er niets te kiezen valt. ,,Het enige wat je zo doet, is het probleem verplaatsen. Voor wie gratis parkeren dan te ver weg wordt, zit er niets anders op dan maar te betalen. Daarmee haal je de auto dus niet van straat. Je moet wel andere plekken bieden waar die auto’s kunnen parkeren. Wij pleiten ervoor even op pauze te drukken en daarover in gesprek te gaan.’’ Ondernemend Leiden denkt dan onder meer aan nieuwe garages en snapt niet dat de gemeente juist parkeerplekken weghaalt. Roodhart wijst bij wijze van voorbeeld op de plannen voor een bioscoop bij Leiden Centraal. Het stadsbestuur liet nog niet zo lang geleden weten autoparkeren te willen schrappen ten gunste van een fietsenstalling. ,,Wat wij niet begrijpen is dat je dat doet als je toch ergens diep de grond in gaat én af wilt van het straatparkeren. We pleiten er ook voor de goedgebruikte tijdelijke Morspoortgarage te laten staan. En is het niet toch tijd om onder de Kaasmarkt een parkeergarage te maken voor bewoners?’’

De gemeente zou bovendien het parkeren in de bestaande garages aantrekkelijker kunnen maken, denkt Roodhart. ,,Of je de auto laat staan, hangt af van de uitkomst van het sommetje tijd, kosten, gemak en bestemming. Die kun je beïnvloeden door de last mile aantrekkelijker te maken. Bij de parkeergarages willen we daarom graag het Haagwegconcept, met busjes die je naar je plek van bestemming brengen en ook weer ophalen. We wéten dat mensen daar graag gebruik van maken.’’

Tenslotte pleit Ondernemend Leiden voor parkeerterreinen aan de randen van de stad. ,,Dat kun je bijvoorbeeld combineren met de voorwaarden in de nieuwe openbaarvervoersconcessie. En misschien kun je daar gelijk iets doen met stedelijke logistiek, dat het ook een overslagpunt wordt voor de grote vrachtwagens die je niet in de stad wilt. Als je dat hebt geregeld en mensen opties hebben, dán kun je met tarifering op straat gaan werken.’’
Dure investeringen, waarvoor de gemeente vermoedelijk niet de hand hoeft op te houden bij de ondernemers? ,,Ik denk dat bedrijven hun verantwoordelijkheid zeker nemen. Zero emission op bedrijventerreinen is daarvan een goed voorbeeld, denk ik. Maar er zijn fondsen waarvan je onder bepaalde voorwaarden gebruik kunt maken. Garages en parkeerterreinen zijn bovendien ook bedrijfsmodellen, die moet je doorrekenen. Je moet uitkijken dat je geen Tesla bent, die vol zit met allerlei subsidies omdat je hem anders niet koopt. Het is ook gewoon een investering. Als je iets wilt veranderen, moet je er geld in stoppen.’’

De gemeente is sinds eind vorig jaar in gesprek met een ’parkeerpanel’ waarin vertegenwoordigers van ondernemers, instellingen, organisaties en bewoners zitten. Dat is tot dusver vijf keer bijeengekomen. De gemeente denkt de parkeervisie komend voorjaar helemaal klaar te hebben.