‘Een aanvalsplan voor ondernemers in nood’

Een paar maanden na de start van het Leids Stimuleringsfonds krijgen drie initiatieven een bedrag toegekend. Van alle aanvragen die tot nu toe binnenkwamen voldoen zij aan de strenge eisen van het fonds. De beoordelingscommissie is zeer te spreken over de enorm uiteenlopende initiatieven en verwacht dat deze drie plannen bijdragen aan de vitaliteit van de stad.

Het eerste plan dat vooruit geholpen wordt door het Leids Stimuleringsfonds is samenwerkingsverband ´Water in the Cloud´. Een ingenieus systeem meet of het groen in de stad water nodig heeft of niet. De initiatiefnemers zien Leiden als een proeftuin. “Deze oplossing zal zowel voor de stad Leiden als de betrokken groenbedrijven zorgen voor een efficiëntere en duurzamere manier van werken. Als we zien dat het werkt in Leiden, willen we graag breder uitrollen in Nederland en mogelijk zelfs daarbuiten”, zegt Mischa Griffioen namens de initiatiefnemers.

Inspirerend
Team Horizon is het tweede project dat een bedrag toegekend krijgt. Een samenwerkingsverband dat ontstaan is met dank aan de coronacrisis. Joris Nuiver van Bureau Nuiver legt het uit: “Team Horizon is een unieke alliantie tussen HBK, Bureau Nuiver en Daylight. Dit project is in het leven geroepen om Leidse ondernemers en organisaties sterker uit de coronacrisis te helpen. Een klein, multidisciplinair team maakt in een korte periode een inspirerend en financieel degelijk aanvalsplan voor ondernemers in nood. Nieuwe kansen vinden én verzilveren, dat is ons doel.”

Het derde en laatste initiatief dat uit de eerste ronde een bedrag toegekend krijgt is Leiden Hub of Positive Technology & VR. Dit project is uit zowel economisch als maatschappelijk oogpunt ontstaan. “VR-antastisch, dat is de Virtual Reality-beleving die wij gaan brengen bij bedrijven en instellingen in Leiden en de regio. Met dank aan VR vergaderen we weer echt samen en kunnen kinderen weer bij hun ouders op bezoek in het verpleeghuis. Zelfs tijdens een lockdown. Wij zijn het Leids Stimuleringsfonds erg dankbaar voor de toekenning van dit bedrag”, zegt Désirée Rosier namens het collectief.

Van vijftien aanvragen zijn nu drie plannen door de selectieprocedure gekomen.

De beoordelingscommissie bestaande uit Wim de Leeuw, Lilian Visscher en Jan Aart van der Steen, blikt tevreden terug op de eerste aanvragen en kijkt met belangstellling uit naar alle nieuwe initiatieven. De beoordelingscommissie wordt ondersteund door een expertteam bestaande uit Rogier Gardien en Ernst van Win.

Het Leids Stimuleringsfonds
Het Leids Stimuleringsfonds is opgericht door het Crisisteam Economie* en is er voor alle ondernemers met goede ideeën die bijdragen aan de vitaliteit van de stad. In totaal stelden de gemeente Leiden en diverse ondernemersorganisaties 500.000 euro beschikbaar. De onafhankelijke selectiecommissie van drie personen beoordeelt de aanvragen. Bedragen die uitgekeerd worden liggen tussen de 5.000 en 50.000 euro. Belangrijk om te weten is dat ondernemers hun aanvragen wel in gezamenlijkheid moeten indienen. Verder moet het initiatief gericht zijn op duurzame versterking van de Leidse economie en tot slot moeten aanvragers zelf zorgen voor minimaal 30 procent cofinanciering.

Dien je plan in!
De volgende aanvraagronde nadert zijn deadline, deze ligt op woensdag 30 december. Een maand later indienen kan ook, de deadline is dan 27 januari. Stuur je plan in via leidsstimuleringsfonds.nl of neem voor meer informatie contact op met leidsstimuleringsfonds@ondernemendleiden.nl.

*Het crisisteam economie bestaat uit afgevaardigden van: Ondernemend Leiden, Hoteloverleg, Bedrijvig Leiden, Centrummanagement Leiden, VNO-NCW Bedrijfsleven Rijnland, KHN, gemeente Leiden, Leiden Marketing, Ondernemersfonds Leiden, Leiden Bio Science Park, Vastgoed Binnenstad Leiden en BV Leiden.