‘We moeten nu investeren om de veerkracht van de lokale economie te vergroten’

Het zijn spannende tijden voor Leidse ondernemers. De coronacrisis raakt de economie hard en het dieptepunt moet nog komen. De economische langetermijneffecten zijn nog niet duidelijk. Om Leidse ondernemers een steuntje in de rug te geven, lanceert het Crisisteam Economie* het Leids Stimuleringsfonds. Het fonds vraagt ondernemers om met ideeën te komen die een antwoord bieden op marktvragen die samenhangen met de economie, digitalisering, energietransitie en de circulaire economie.

Waar we aan de ene kant worden overvallen door de negatieve impact van corona, zien we aan de andere kant ook de versnelde gevolgen van economische transformaties die al eerder waren begonnen. Deze disruptieve veranderingen gaan niet alleen gepaard met bedreigingen. Ze bieden ook kansen. Het Leids Stimuleringsfonds wil initiatiefnemers steunen die inspelen op deze veranderingen. Doel: de weerbaarheid en de veerkracht vergroten van onze economie.

In het Leids Stimuleringsfonds is denkkracht gebundeld met liquiditeit, waarmee initiatieven voorbij die drempel komen, waar ze zonder hulp vaak op blijven haken. Het fonds is een cofinanciering van bedrijven, non-profitorganisaties en de gemeente, en wordt beheerd door het Ondernemersfonds Leiden. In totaal doneerden deze partijen 500.000 euro om daarmee kansrijke initiatieven te ondersteunen. Het doel is om samenwerkingsverbanden maximaal zeventig procent cofinanciering te verstrekken met een maximum van 50.000 euro. Het moet daarbij gaan om duurzame versterking van de Leidse economie. Bijvoorbeeld om productontwikkeling, innovatie in dienstverlening, het verbeteren van bedrijfsprocessen, het vergroten van klantbereik en verdere technologische innovatie. Verder wordt gekeken naar de mogelijkheden om stages voor jongeren aan de projecten te koppelen, om zo ook onderwijs en arbeidsmarkt aan elkaar te kunnen koppelen. Via www.leidsstimuleringsfonds.nl kunnen plannen worden ingediend. De initiatieven worden door een beoordelingscommissie beoordeeld.

Gemeente Leiden
Wethouder Yvonne van Delft (Economie): “Samen kom je verder. Dat is het idee achter het stimuleringsfonds voor en door ondernemers, met financiële ondersteuning van de gemeente. Ondanks financiële ondersteuning vanuit de rijksoverheid, lokale lastenverlichting en uitstel van betalingen, is het voor veel ondernemers enorm lastig om door deze crisis te komen. Tegelijkertijd zien we dat juist onze regio, en onze positie van Leiden als kennisstad, een relatief goede uitgangspositie in de huidige periode heeft. Wij geloven er in dat door juist nu te investeren in vernieuwing, we ondernemers kunnen helpen om samen door de crisis heen te komen, en dat we daarmee de weerbaarheid en de veerkracht van de lokale economie kunnen vergroten. ”

Ondernemersfonds Leiden
Bastiaan de Roo, voorzitter van het Ondernemersfonds Leiden: “Het Leids Stimuleringsfonds past volledig binnen onze doelstelling. Het Ondernemersfonds is bedoeld om collectieve bestedingen van ondernemers in Leiden te financieren, dus wij kunnen dit initiatief alleen maar omarmen. Met dit Stimuleringsfonds wordt hulp voor de innovatieve Leidse ondernemers in een stroomversnelling gebracht en dat is belangrijk want de nood is echt heel hoog. We helpen ondernemers om weerbaarder uit de crisis te komen en het draagt bij aan een duurzame en vitale stad. Ik ben benieuwd naar alle initiatieven die hieruit voortkomen.”

Ondernemend Leiden
Nico Tates, voorzitter Ondernemend Leiden: “De economische vitaliteit van Leiden heeft door corona een knauw gekregen. Als Crisisteam Economie hebben we ons de afgelopen maanden volop ingezet om ondernemers te ondersteunen. Zoals nu met het Stimuleringsfonds. Nieuwe initiatieven in bijvoorbeeld digitalisering, energietransitie en circulaire economie bieden nieuwe kansen voor onze ondernemers en daarom ook voor onze veranderde lokale economie. Het Stimuleringsfonds helpt deze initiatieven van de grond te komen.” De voorzitter benadrukt dat het fonds het resultaat is van een nauwe samenwerking. “Het initiatief is ontstaan dankzij de enorme vrijwillige inzet van ondernemers en partijen die zelf ook keihard worden geraakt. Dat maakt het echt bijzonder. We zijn alle participanten, waaronder de gemeente, het Ondernemersfonds Leiden en diverse andere ondernemers- en belangenorganisaties, verder erg dankbaar voor hun bijdrage. Samen maken we de stad weer vitaal.”