Rijk en provincie schieten te hulp

Den Haag schiet Leiden op meerdere fronten te hulp om bouwprojecten rond Leiden Centraal, op het Bio Science Park en in de Lammenschansdriehoek zo veel mogelijk te versnellen. De hulp is onderdeel van de ’woondeal’ die deze week is gesloten door Rijk, provincie en een aantal Zuid-Hollandse gemeenten, waaronder Rotterdam, Den Haag en Leiden.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken stelt extra geld beschikbaar voor het inhuren van specialistische kennis die nodig is om bouwplannen vlot door alle procedures heen te leiden. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om met de Crisis- en Herstelwet in de hand, het aantal verplichte procedures sterk terug te brengen.

Door het versnellen van een groot aantal projecten in Zuid-Holland zouden er tot 2025 in totaal 100.000 nieuwe woningen bij moeten komen.

De hoogbouwplannen rond Leiden Centraal worden op dit moment beperkt door de aanwezigheid van meerdere windmolens, waaronder De Valk. Leiden en de provincie willen later dit jaar afspraken maken over een oplossing voor dat probleem. Minister Kajsa Ollongren wil op korte termijn afspraken maken met Leiden over een ’bijzondere impuls’ voor de studentenhuisvesting in de stad. De verduurzaming van bestaande studentencomplexen wil de minister komend jaar een impuls geven.

In de ’woondeal’ is verder vastgelegd dat de minister zich samen met Leiden, Rotterdam en Den Haag en Delft zal inspannen om de huurprijzen van van huizen net boven de sociale huurgrens niet al te veel op te laten lopen. In de afgelopen jaren zijn in deze steden de huren in dit segment soms excessief gestegen.

Bron: Leidsch Dagblad d.d. 05-06-2019 | Ruud Sep