Initiatief Leiden Groen Bereikbaar heeft de kerstperiode gebruikt om de ter inzage liggende Mobiliteitsnota 2020 – 2030 te bestuderen. Volgens Erwin Roodhart van Ondernemend Leiden biedt de nota perspectieven om de bereikbaarheid van Leiden duurzaam vorm te geven. Van de andere kant zijn er nog belangrijke punten die de nota niet of onvoldoende belicht. “Onze rol is die van constructieve tegenspeler van het gemeentebestuur.”

De al jaren onder druk staande bereikbaarheid van Leiden vraagt om een nieuwe integrale aanpak van de mobiliteit. De verstedelijking (8.500 huishoudens erbij) en de milieu-/klimaatopgaven verhogen de noodzaak van scherpe keuzes. Leiden Groen Bereikbaar begrijpt, dat deze vaak gepaard gaat met een hoeveelheid (economische) pijn. Wat telt, is de balans tussen de “au” van een scherpe keuze en de te verwachten opbrengst ervan.

Dingen goed in de gaten houden
De route van mooie beloften naar effectief beleid verloopt niet altijd zonder omwegen en hindernissen. Het is daarom belangrijk dat inwoners ondernemers het proces alert volgen en de nota aangescherpt wordt. Leiden Groen Bereikbaar vraagt met name de aandacht voor de volgende 5 thema’s:

 1. Toepassen logische volgorde
  Zorg eerst dat er een alternatief voor autogebruik (bewoners, bezoekers) beschikbaar is. Dring daarna pas het autogebruik terug met verhoging parkeertarieven en uitbreiding van betaald-parkeerzones.
 1. Eerlijk zijn met opbrengsten parkeren
  Als parkeertarieven omhoog gaan, laat het extra opgehaalde geld dan ook extra ten goede komen aan de bereikbaarheid. Anders is het verkapte belastingheffing.
 1. De metropoolfunctie van Leiden
  De stad krijgt (lees: heeft) een rol in de regio, die vraagt om een andere vorm van openbaar vervoer: stadsvervoer. Streekvervoer voldoet niet meer. Leiden moet met één stem gaan spreken om dit feit duidelijk te maken aan onder andere de Provincie.
 1. Stadsparkeerplan
  Lang voordat Nederlanders het woord hub kenden, had Leiden al een overstappunt waar verschillende vervoersvormen bij elkaar komen: het Stadsparkeerplan. Wat wordt de toekomstige rol van dit concept?
 1. Stadsdistributie
  Als de klassieke vrachtwagen geweerd gaat worden uit de binnenstad, dan is er een alternatief distributiesysteem nodig. Compleet met overslaglocaties en gekoelde voorzieningen voor de overslag van voedingswaren.

24 maart, Stadscongres Mobiliteit
In aanloop naar de vaststelling van de Mobiliteitsnota (gepland voor de zomer) houdt Leiden Groen Bereikbaar een stadscongres over mobiliteit. Inschrijven voor dit congres kan vanaf februari op www.leidengroenbereikbaar.nl. Vragen over en interessante suggesties voor duurzame mobiliteit zijn nu al welkom op contact@leidengroenbereikbaar.nl. Via Facebook, @leidengroenbereikbaar, brengt Leiden Groen Bereikbaar de diverse aspecten van Mobiliteit en Bereikbaarheid onder de aandacht.

 

Leiden Groen Bereikbaar is een initiatief van Ondernemend Leiden en de aangesloten partners:
Leiden Bio Science Park, Centrummanagement Leiden, BV Leiden, Bedrijvig Leiden, Ondernemersfonds Leiden, Business Platform Schipholweg, VNO-NCW, InRetail, Hoteloverleg, KHN, Vastgoed Binnenstad, Beestenmarkt, De Bree, Haarlemmerstraat, Hartje Leiden, HerenDoeza, Pieterskwartier, BTV Lammenschansdriehoek, Meerburg/Roomburg, OV Amphoraweg, OV Boerhaave district, OV De Waard, OV Stevenshof, Ambulante Handel, OV Roosevelt & Trekvliet/de Vliet e.o. – Café Vereniging Leiden en winkelcentrum de Luifelbaan.

Ondernemend Leiden is opgericht door de ondernemersplatforms Leiden Bio Science ParkCentrummanagement Leiden, Bedrijvig Leiden, BV Leiden en het Ondernemersfonds Leiden. De organisatie zet zich in om het ondernemerschap te stimuleren en de stadsbrede belangen van ondernemers te borgen. Zowel in bestaand als nieuw gemeentelijk beleid.