De inspraakperiode voor de concept ruimtelijke strategie Bedrijventerreinen 2020-2030 is met drie weken verlengd. Belanghebbenden kunnen tot en met donderdag 21 mei 2020 reageren op de regionale strategie. Die beschrijft hoe de gemeenten een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven willen behouden met voldoende en toekomstbestendige bedrijventerreinen.

De coronacrisis vraagt momenteel alle aandacht van de ondernemers. Ook is onzeker welke impact de crisis op de economie heeft en wat dit betekent voor de bedrijventerreinenstrategie. De regionale stuurgroep bedrijventerreinenstrategie en de colleges van burgemeester en wethouders in de 071-regio hebben daarom besloten om de inspraakprocedure te verlengen.

Overwogen is om de inspraakprocedure tijdelijk stop te zetten. Dit is echter niet in het belang van de bedrijven. Die blijven dan te lang in onzekerheid over hun toekomst op bedrijventerreinen. Bovendien vormt de strategie input voor plannen op andere beleidsgebieden als woningbouw, mobiliteit en duurzaamheid. Wel zal in de uitvoeringsfase van de strategie stil worden gestaan bij de gewijzigde economische situatie als gevolg van het coronavirus.

Om ondernemers meer tijd te geven op de bedrijvenstrategie te reageren, is de inspraakperiode daarom met drie weken verlengd. Bezoek voor de stukken die ter inzage liggen de website www.economie071.nl. Voor vragen of opmerkingen kunt u terecht bij de heer A. Boersma (projectleider) via a.boersma@leiderdorp.nl.