Graag nodigen wij u uit voor een bijeenkomst op vrijdag 22 november van 8.00 tot 9.30 over de concept ruimtelijke strategie bedrijventerrein 2020-2030 in een nader te bepalen locatie in Leiden. Deze bijeenkomst is nog onder voorbehoud van besluitvorming*.

Deze concept strategie is opgesteld door de stuurgroep bedrijventerreinen regio071, die bestaat uit vertegenwoordigers van Stichting Ondernemend Leiden, VNO-NCW Bedrijfsleven Rijnland, Katwijkse Ondernemersvereniging, Koepel Leidse regio en de zes wethouders economie van de gemeenten Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude. Het betreft nog een concept omdat we eerst met u van gedachten willen wisselen, voordat de strategie wordt vastgesteld voor de colleges van B&W en de gemeenteraad.

Doel bijeenkomst
Wij geven u graag een gezamenlijke toelichting op de concept strategie. Mogelijk komt de strategie ook al aan de orde  tijdens de Ondernemersdag071. Wij vinden het echter belangrijk om specifiek in te zoomen op de bedrijventerreinen in onze gemeente en willen u hierover van informatie voorzien. Na onze toelichting is er ruimte om vragen te stellen.

Vervolg
Begin 2020 bieden we graag gelegenheid om uitgebreid in gesprek te gaan over de inhoud en gaan we uw suggesties ophalen. Daarvoor zullen we in januari een bijeenkomst organiseren. U heeft dan ook meer tijd om de concept strategie goed te bestuderen. Daarna zullen de colleges de regionale bedrijventerreinenstrategie formeel vaststellen voor inspraak. Daarmee start de formele inspraakprocedure, waarin u uw formele reactie kunt geven. Vervolgens vindt de bespreking plaats in de gemeenteraden.

Praktische zaken
We ontvangen graag uw aanmelding voor de toelichtende bijeenkomst. Op woensdag 20 november ontvangt u een bevestigingsmail met o.a. de definitieve locatie. Daarnaast is uw aanmelding van belang om te kunnen voorzien in voldoende ontbijtjes. U kunt zich aanmelden bij secretariaatECWD@leiden.nl, uiterlijk dinsdag 19 november om 12.00.

Programma

Het programma is als volgt:

8.00 – 8.15      Inloop
8.15 – 8.45      Toelichting dhr. Tates en wethouder Van Delft
8.45 – 9.30      Ruimte voor vragen naar aanleiding van de toelichting

We hopen u te treffen op de 22e.

Met vriendelijke groet,

N. Tates | Voorzitter Stichting Ondernemend Leiden & Y. Van Delft Wethouder Economie

* Op 19 november vergaderen de colleges van B&W van Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude over deze conceptstrategie. Daarna weten we zeker of de bijeenkomst door gaat.