Op dinsdag 15 oktober a.s. zijn de bouwaannemers Niersman en De Lange van der Plas aanwezig om hun bouwplannen toe te lichten. Ook kunt u vragen stellen over de geplande verkeersafwikkeling, parkeergelegenheid en planning van de bouwactiviteiten.

Datum: 15 oktober
Tijd: 19:00-20:30 uur
Locatie: Bètaplein 20 (onder gebouw mboRijnland)