In de Leidse Lammenschansdriehoek moet ruim baan worden gemaakt voor de vestiging van cafés en eettentjes. Daarvoor pleit het D66-raadslid Sander van Diepen. ,,Een restaurant aan de Kanaalweg bijvoorbeeld, dat moet kunnen.’’

Zijn collega Alex Friso van GroenLinks wil dat in de ’driehoek’ ook plek komt voor graffiti en streetart. ,,Het bulkt in Leiden van de jongeren die staan de popelen om hun creativiteit te uiten.’’

De Lammenschansdriehoek is het gebied dat wordt omzoomd door de Kanaalweg, het spoor naar Utrecht en de Lammenschansweg. Binnen die uitgerekte triangel ontstaat een grote nieuwe Leidse wijk, met duizenden inwoners.

Het futuristische, groene mbo-gebouw is het meest in het oog springende gebouw aan de rand van de driehoek. Daarnaast en er tegenover zijn inmiddels verschillende studentenflats verrezen rond het centrale Bètaplein. En in het bestaande kantorenpark langs de Kanaalweg worden de veelal leegstaande kantoorpanden stuk voor stuk omgevormd tot woningcomplexen.

Toekomst
Verderop, richting het Lammenschansplein en de hoge Cronesteinflat, liggen nog enkele forse stukken grond braak, waar in de nabije toekomst ook duurzame appartementencomplexen worden gebouwd. Tenminste, zo ziet de gemeente de toekomst voor ogen.

Van Diepen vindt dat een compleet nieuwe Leidse wijk, met veel studentenkamers, ook voldoende cafés en restaurants verdient. ,,Nee, er moet niet een hele strook met alleen maar horeca ontstaan, maar ik wil wel dat de mogelijkheid wordt opengelaten’’, aldus de D66’er, die daarvoor de term ’uitnodigingsplanologie’ gebruikt.

Pas over enkele jaren wordt duidelijk of in het nieuwe Leidse kwartier daadwerkelijk plek wordt gereserveerd voor horeca en graffiti. De huidige, globale plannen van de gemeente gaan daar nog niet op in.

Of de rij aan grote bedrijven zoals Gamma, Leen Bakker, KwikFit en Auto XL in de jaren twintig nog aan de Lammenschansweg zijn gevestigd, daar maakt de VVD zich zorgen om. Ze dreigen ’uitgerookt’ te worden door de verschillende bouwplannen, het verdwijnen van de ventweg en een beoogde afname van het aantal parkeerplaatsen voor de deur. ,,Er is duidelijk een gebrek aan aandacht voor de ondernemers’’, meent het liberale raadslid Maarten de Crom.

Hetzelfde
Wethouder Fleur Spijker (D66) spreekt dat tegen. ,,Er is geen uitrookbeleid en het aantal parkeerplaatsen houden we hetzelfde.’’

Bron: Leidsch Dagblad d.d. 25 mei | Loman Leefmans