Op dinsdag 19 oktober is het uitvoeringsplan vastgesteld van de regionale strategie bedrijventerreinen door zes betrokken gemeenten die samenwerken in Economie071, het economisch samenwerkingsverband van de Leidse regio. In deze praktische uitwerking staan afspraken die de verschillende gemeenten met elkaar hebben gemaakt. Eén van die afspraken is het aanstellen van een regionale regisseur bedrijventerreinen. Wethouder Jacco Knape, wethouder Economie gemeente Katwijk en voorzitter regionale stuurgroep bedrijventerreinen: “Wij wonen in één van de dichtstbevolkte gebieden van Nederland. Daardoor is de druk op de ruimte groot. We willen er wonen, werken en recreëren en het liefst op een verantwoorde en duurzame manier. Juist daarom moeten we investeren in een goed uitgedachte strategie. Met dit uitvoeringsplan geven wij invulling aan de manier waarop we dat willen doen.”

Aan de slag
Om voldoende ruimte te houden voor ondernemers en bedrijvigheid, stelt de stuurgroep bedrijventerreinen van Economie071 een gebiedsregisseur aan. De werving van deze spin in het web start nog dit jaar. Daarnaast is in het uitvoeringsplan afgesproken dat een werklocatie die omgezet gaat worden naar woonlocatie altijd binnen de regio wordt gecompenseerd. Hier zijn voorwaarden voor uitgewerkt, zoals het compenseren van de kosten door de gemeente die de werklocatie opgeeft. Verder staat duurzaamheid hoog op de agenda. Om te achterhalen waar bedrijven kansen zien voor verduurzaming en het toekomstbestendig maken van hun onderneming wordt de ‘Challenge Toekomstige Bedrijventerreinen’ ingezet.

Ruimte voor bedrijven
De strategie is een coproductie van gemeenten en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven. Martijn van Pelt (voorzitter VNO-NCW Bedrijfsleven Rijnland): “Bedrijven in onze regio groeien, innoveren en hebben ruimte nodig. Ook komen er uitdagingen aan, zoals verduurzaming, klimaatadaptatie en het behouden van een aantrekkelijke, groene omgeving. In het verstedelijkte gebied van onze regio is daarnaast ook sprake van een groeiende vraag aan wonen, energie en andere functies. Al deze ontwikkelingen hebben ruimte nodig. Het is daarbij ontzettend belangrijk om een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven te behouden met voldoende en toekomstbestendige bedrijventerreinen. Het uitvoeringsplan houdt daar rekening mee.”