De Lammenschansdriehoek is volop in ontwikkeling en verandert van een kantorengebied langzaam in een nieuwe stadswijk waar wonen, werken, studeren en recreëren samen komen. Hierbij de laatste stand van zaken over de bouwtrajecten van Kanaalpark 141, 147 en 159.

Kanaalpark 141
Op 15 oktober is er een informatiebijeenkomst geweest waar bouwaannemers Niersman en de Lange van der Plas aanwezig waren om hun bouwplannen toe te lichten en alle vragen te beantwoorden. Wat betreft de status van het project. De sloop is klaar, zodat er gestart kan worden met de bouw van 47 zorgappartementen voor de Gemiva-SVG Groep en 23 zorgappartementen voor De Haardstee.

De bouwplaats is inmiddels ingericht en binnenkort wordt gestart met de fundering. De planning is vooralsnog dat rond het 2e of 3e kwartaal van 2021 de appartementen kunnen worden opgeleverd. Bouwbedrijf Niersman is het bedrijf dat het nieuwbouwcomplex aan Kanaalpark 141 bouwt. Mocht je vragen hebben over de bouw, dan zijn zij te bereiken via 071 – 5601350 of via info@niersman.com.

Kanaalpark 147 en 159
Ook in dit gebied van de Lammenschansdriehoek is er inmiddels gesloopt, zodat gestart kan worden met twee nieuwe woningbouwprojecten. Inmiddels zijn de voorbereidende werkzaamheden van Kanaalpark 147 gestart. Op deze locatie komen 88 (huur)appartementen met een half verdiepte parkeergarage.
In het derde kwartaal van 2020 starten de bouwwerkzaamheden voor Kanaalpark 159. Op deze locatie komen 41 (huur)appartementen.
De komende periode wordt de bouwplaats ingericht. Van november tot en met januari wordt de fundering voor beide bouwprojecten aangelegd. De planning is dat Kanaalpark 147 in juni 2021 wordt opgeleverd en Kanaalpark 159 in december 2021. Bouwbedrijf de Lange van der Plas voert beide bouwprojecten uit. Zij zijn tijdens kantooruren te bereiken via 071 – 4024417 of via info@delangevanderplas.nl.

Parkeren in Kanaalpark
De afgelopen periode is er veel parkeergelegenheid geweest in het Kanaalpark. Met de start van de bouwprojecten worden veel van deze parkeerplaatsen uit de openbaarheid genomen. Hierdoor kan het voorkomen dat je straks niet meer kunt parkeren waar je dat eerder wel kon. Voor het Kanaalpark geldt dat alle gebouwen conform de Leidse parkeernormen over ruimschoots voldoende eigen parkeergelegenheid beschikken. Bewoners en bezoekers van de Alphatoren en de werknemers van Da Vinci en mboRijnland behoren te parkeren in de Lammenschansgarage onder het Bètaplein. Bewoners van Kanaalpark 143 en 159 behoren te parkeren in de garage onder Kanaalpark 143. Voor bezoekers van Kanaalpark 143 en 159 wordt door de verhuurder parkeergelegenheid op maaiveld geschikt gemaakt. Kanaalpark, 140 (Frame offices), 144 (DaVinci) en 157 (De Plek) hebben eigen parkeergelegenheid voor bezoekers. Bewoners van blok B Leidse Schans aan de Omegaweg kunnen terecht in de parkeergarage onder het Bètaplein.

Verkeer
Tijdens de verschillende bouwwerkzaamheden wordt het verkeer omgeleid. Meer informatie vind je de afbeelding.

 

Bron: nieuwsbrief oktober Wijkvereniging Cronestein