Het bestuur van de BTV Lammenschansdriehoek behartigt de terreingebonden belangen van huurders en eigenaren van niet-woningen in het gebied begrensd door de spoorlijn Leiden/Alphen aan de Rijn, de Trekvliet en het Rijn-Schiekanaal. Het bedrijven-, winkel- en kantoorgebied binnen deze grenzen is de afgelopen jaren sterk in beweging: sloop, nieuwbouw, herbestemming. Ook lopen onderwijs, wonen en werken steeds meer door elkaar. Dit zal in de komende jaren zo blijven. Het blijft dus belangrijk dat het bestuur zich actief blijft inzetten om de belangen van de ondernemers optimaal te behartigen.  Het bestuur vergadert zeker vijf maal per jaar en organiseert tweemaal per jaar een Ledenvergadering met hapjes en drankjes. Lees het verslag va de laatste bijenkomst hier

Het bestuur van de BTV Lammenschansdriehoek vergadert 5x per jaar en organiseert tweemaal per jaar een bijeenkomst voor alle leden. De vergaderdata vindt u hier
In 2017 heeft het bestuur zich als volgt geconstitueerd:

Het bestuur van de BTV Lammenschansdriehoek behartigt de terreingebonden belangen van huurders en eigenaren van niet-woningen in dit gebied. Concreet is dat: 

Op 1 december heeft het bestuur van de BTV Lammenschansdriehoek hun tweede jaarverslag gepubliceerd. 

Gebied BTV Lammenschansdriehoek

Voor alle bedrijven en ondernemers binnen de driehoek die in het noorden wordt begrenst door de spoorlijn Leiden-Alphen a/d Rijn, langs de oostzijde door het Rijn- en Schiekanaal en aan het westen door de Zoeterwoudseweg. Op de website van het ondernemersfonds is de indeling te vinden van alle overige bedrijventerreinen.

Hieronder een aantal contactgegevens van belangrijke personen binnen ons gebied.

Vragen aan het bestuur zijn direct te sturen via het contacformulier

 • Onteigening garage Lammenschansweg stap dichterbij

  Lees het artikel uit het Leidsch Dagblad van 23 januari 2018

  Lees meer...  
 • Gouden speld van de stad voor Roel van den Berg

  Onze oud voorzitter Roel van den Berg kreeg woensdagmiddag 6 december uit handen van locoburgemeester Robert Strijk de gouden speld van verdiensten van de stad Leiden. Hij kreeg deze in het kader van de bestuurswisseling van de Leidse Regio Kring, een platform waarbinnen bedrijfsleven, politiek en culturele instellingen samenwerken. 

  Lees meer...

Recent Blog

 • Sleeping Beauty

  Dat onze BTV onderwerp is van een masterscriptie maakt wel een beetje trots. Student Planologie Tijmen Polman onderzocht de consequenties van de herontwikkeling van bedrijfsterreinen. De Lammenschansdriehoek is een mooi schoolvoorbeeld voor zijn onderzoek. 

  Lees meer...

Actuele agenda

Lid worden

Wilt u actief op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in dit gebied en uitgenodigd worden op de borrels en vergaderingen die voor u worden georganiseerd? Meld u dan bij ons aan voor uw gratis lidmaatschap.

 

Aanmelden als lid